Rubriky
All News Reporty KAM

Ohlédnutí za rokem 2021

Ohlédnutí za rokem 2021

Rok 2021 byl stejně jako předchozí značně ovlivněn pandemií Covid. Dlouhodobý lockdown znamenal pro vedoucí a týmy mládeží velký nápor a často ztrátu motivace a výhledu. Proto se podpora mládeží v Covid době a pomoc s jejich restartem stala spojujícím článkem většiny aktivit KAM v uplynulém roce. Toto téma se odráželo jak v osobním provázení, které jsme poskytovali vedoucím mládeží, tak v nabízených trénincích. Současně se dotýkalo i většiny KAM programů, které jsme v reakci na aktuální omezení upravovali do alternativních podob a s uvolněním restrikcí zase pomáhali restartovat.

Koncem léta jsme uspořádali pobyt pro vedoucí mládeží v Krkonoších: Frontline – pro ty, kteří slouží druhým. 60 účastníků z 6 denominací tam mělo příležitost načerpat inspiraci pro další školní rok, navázat vztahy a oddechnout si po náročném Covid roce. Na základě velmi pozitivní zpětné vazby od účastníků jsme se domluvili na konání tohoto typu akce co 2 roky. 

Společně s denominacemi jsme také realizovali anketu “Jak se daří českým mládežím”, kterou vyplnilo 112 mládeží. Tento průzkum poskytující cenný náhled do aktuální situace a potřeb mládeží bychom rádi každoročně opakovali.

Spolupracujeme také na Rozcestníku materiálů – webu s tematicky tříděnými zdroji pro vedoucí mládeží.

V Covid době nabyla na důležitosti osobní podpora a doprovázení mladých vedoucích v jejich službě v církvi, kterou aktuálně poskytuje 14 pracovníků KAM (10 FTE) 70 mládežím a jejich vedoucím. Do nového školního roku jsme doprovodili téměř 200 vedoucích mládeží a členů týmů na 16 Recharge setkáních konaných na různých místech České republiky.

Pandemie akcelerovala přesun KAM Tréninků na sociální sítě a využití dalších digitálních forem pro školení mladých vedoucích. Během celého jara jsme v rámci projektu COVIDÍŠ skrze osobní online rozhovory a dotazník na sociálních sítích zjišťovali, co vidí a jak se cítí mladí lidé a vedoucí v covidové době. Tématům, která se v průběhu tohoto průzkumu nejčastěji opakovala (Strach a nejistota, Skutky lásky, Modlitba, Spontánnost, Vize) jsme následně věnovali sérii talkshow na KAM youtube kanále a inspirativní kampaň na KAM instagramu.

Nově jsme vytvořili e-learningový kurz BASELINE – 11 základních interaktivních lekcí provázených vedoucími z různých denominací, které mohou sloužit jako základní trénink pro pracovníky s mládeží v různých rolích.

V rámci interních tréninků KAM jsme uspořádali první tréninkový den pro vedoucí KAM a také první tréninkový den pro všechny pracovníky KAM.

Pandemická situace nejvíce dopadla na oblast programů. Programové týmy KAM přesunuly část své kapacity k podpoře mladých vedoucích, pracovaly na alternativních a inovativních formách programů a podílely se na přípravě letní sezóny. Během léta se uskutečnilo 23 kempů různého zaměření – angličtina, sporty, hudba, učednické Ignite kempy.

Po létě jsme se zaměřovali na restartování programů. S radostí konstatujeme, že se podařilo obnovit pravidelné schůzky 10 Fusion sborů z 12 a 8 EDGE Ultimate Frisbee klubů z 9 a přibyl 1 nový EDGE tým v Havířově. 

Na začátku října se uskutečnila unikátní streamovaná akce EuroFusion, do které Fusion sbory připravily hudební videa.

EDGE týmu se podařilo uspořádat v druhé polovině roku 2 turnaje Ultimate Frisbee (Praha, Pardubice), každého se zúčastnilo okolo 100 hráčů. V Covid období bylo uspořádáno 10 turnajů v e-gamingu jako alternativní kontaktní služba s průměrnou účastí 45 hráčů / celkem 250 unikátních hráčů.

Cesty do škol byly vzhledem k nekončící pandemii stále komplikované. Program EXIT Tour se tak v roce 2021 mohl uskutečnit pouze na podzim ve 2 městech / 5 školách, kde téměř 600 studentů absolvovalo preventivní přednášky a odpoledne pak někteří z nich přišli na párty s mládežníky v církvích, které byly spolupořadateli.

Škola pro Život v březnu 2021 završila projekt Komenský2020 vyhlášením vítěze v soutěži Projekt proměny, které se zúčastnilo celkem 34 školních tříd a skupin mladých lidí (shrnující video projektu). Téma Komenský pokračuje jako Komenský – Příběhy lidskosti v řadě dalších programů, které se uskutečnily ve školách a na mládežích naživo, ale i online. Oslovili jsme 1609 studentů na 41 základních a středních školách. Pro učitele a lektory jsme konali tyto významné akce: Recharge (55 účastníků), Učitelé naděje zakotveni v nebi (175 účastníků), Online akademie Školy pro Život (420 účastníků), Daniel akce (37 účastníků), Lektorská konference (40 účastníků). Do nového školního roku vstoupilo také nové KAM oddělení Duchovní dědictví, jehož cílem je pomoci místním církvím budovat kontakty se školami skrze duchovní a etické programy.

V uplynulém roce probíhaly prezentace a ochutnávky nového zážitkového programu Quest. Tato outreach služba umožňuje mládežím navazovat a budovat vztahy s novými lidmi na bázi silných společných zážitků (divadlo, larpy, psychologické aktivity, storytelling)  a následných diskuzí. Je možné ji využít jako doplněk stávajících aktivit v rámci mládeže, nebo jako samostatnou kontaktní službu místní církve. 

Inovační projekt Worship.ko je zaměřený na praktický rozvoj vedoucích chval a jejich týmů a poskytuje také zdroje pro službu ve chvalách. V současné době může vedoucím chval nabídnout studium #Worship – Na chvále záleží, pracovní mentoringové skupiny a workshopy, a to buď uceleně v rámci ročního programu, či samostatně.

Covid období jsme využili také pro zlepšování našich nástrojů a systémů. Dokončili jsme nový KAM web s přehlednou nabídkou pro naše cílové skupiny, jehož součástí je nově také e-shop se vzdělávacími materiály pro službu a KAM merch. 

V Konferenčním centru Malenovice jsme dokončili rekonstrukci kuchyně, restaurace a zastřešení terasy.

Jsem vděčný všem pracovníkům KAM, našim dárcům, mládežím a církvím, které nám i nadále dávají důvěru a pokračují v partnerství na Božím díle v naší zemi.

Děkuji za podporu a finanční dary, kterými jste v uplynulém roce stáli za našimi pracovníky a projekty, a spolupodíleli jste se tak na formování mladých vedoucích a zdravých mládeží v českých církvích.

V Kristu,

Rubriky
All News Zprávy z KAM

Zprávy z KAM – podzim 21

Zprávy z KAM | podzim 21

” Jako KAM chceme i nadále pomáhat místním církvím a denominačním odborům mládeží v tom, aby mládeže vnitřně i navenek rostly a aby vedoucí mládeží vnímali, že na svou náročnou službu nejsou sami. “

Milí přátelé,

během léta jsme s odbory mládeží AC, CB a SCEAV zrealizovali anketu mezi vedoucími mládeží s názvem Jak se daří českým mládežím. Následně jsme měli možnost společně přemýšlet nad jejími výsledky, tématy a potřebami, které z ní vyplývají. Jako KAM chceme i nadále pomáhat místním církvím a denominačním odborům mládeží v tom, aby mládeže vnitřně i navenek rostly a aby vedoucí mládeží vnímali, že na svou náročnou službu nejsou sami. 

 

V podzimních zprávách se dozvíte, co jsme pro to udělali během prázdnin a co aktuálně chystáme.

Děkujeme Vám všem, kteří různými způsoby přispíváte ke službě mládeži, a přejeme Vám požehnaný školní rok!

Dušan Drabina

Dušan Drabina

ředitel KAM

VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽÍ A TÝMŮ MLÁDEŽE

E-learning BASELINE

Pro lepší využití časových možností našich vedoucích i vedoucích ve službách jsme se rozhodli vytvořit e-learning tzv. “BASELINE”. Během posledních měsíců jsme vytvořili 11 lekcí, které by měl znát každý, kdo jakkoli pracuje s mládeží, od vedení mládeže samotné až po Fusion nebo EDGE. 

E-learningem provází vedoucí z různých církví a denominací ve videích, která jsme natáčeli během léta. Lekce jsou pak doplněny otázkami nebo jsou jinak interaktivní.

Staff development

Část týmu Tréninků se v poslední době věnuje také vzdělávání pracovníků KAM. Vytváříme online průvodce pro nové kamáky tzv. HR onboarding, který by měl být dokončen během podzimu.

FRONTLINE

Na konci srpna se v Janských Lázních uskutečnila unikátní akce pro vedoucí mládeže s názvem „FrontLine – pro ty, kteří slouží druhým“. Vedoucí mládeže mají za sebou velmi náročný školní rok plný covidových omezení a dalších nelehkých situací, kterým museli čelit.

Křesťanská akademie mladých proto spolu s odbory mládeže AC, CB a SCEAV chtěli touto akcí vedoucím ukázat, že o nich církev ví a že je v jejich službě vidí. V programové nabídce se objevila například témata: Proč jsem vedoucím mládeže (Lukáš Sztefek, SCEAV), Důležité postoje vedoucího (David Novák, CB), Výsledky versus požehnání (Martin Penc, AC) a mnoho dalších. Jak vyplynulo ze zpětné vazby účastníků, mezidenominační rozměr setkání byl vnímán jako velký přínos. Díky dárcům se akce mohla konat v příjemném zázemí hotelu v Krkonoších. Celkem 85 vedoucích z 6 denominací tak mohlo skutečně vypnout, odpočinout si a vzájemně se inspirovat.

ForMission a nový akademický rok

Do českého kampusu ForMission se přihlásilo několik nových studentů a v září odstartovali nový semestr. Tzv. intensive week tentokrát výjimečně proběhl v Polsku a studenti měli možnost se po nějaké době znovu setkat osobně a vidět naživo i své učitele. Prezenční výuka je velkým povzbuzením pro současné studenty i učitele, protože mohou lépe prožít atmosféru studia a jednodušeji diskutovat zvolená témata. Modlíme se, aby prezenční výuka během intensive weeks vydržela celý rok.

Spustili jsme nový e-shop!

Během léta se nám podařilo dokončit KAM e-shop. Najdete na něm naše vzdělávací materiály a KAM merch. Některé materiály jsou dostupny pouze po přihlášení, proto si neváhejte vytvořit účet.

EVANGELIZAČNÍ TRÉNINKY A SLUŽBY

MUSIC & ART – NABÍDKA PRO MÍSTNÍ CÍRKVE

QUEST… Zážitková kontaktní služba startuje!

QUEST můžete využít jako doplněk stávajících aktivit v rámci mládeže, nebo samostatnou kontaktní službu místní církve. A protože nejlepší je osobní zkušenost, připravujeme dvě ochutnávky – přihlaste se včas! Více informací zjistíte u Milana Szturce.

WORKSHIP.KO a roční stáž

Worship.ko je projekt zaměřený na praktický rozvoj vedoucích chval a jejich týmů, ale také zisk zdrojů pro vaši službu. Připravili jsme pro vás roční stáž Worship.ko, která se skládá z online desetitýdenního studia knihy Worship Matters, čtyř praktických workshopových dnů a čtyř pracovních setkání během roku. Nabízíme také jednotlivé části samostatně – studium, workshopy i pracovní skupiny. Pokud byste chtěli vědět více, neváhejte kontaktovat Jéňu Pospíšila.

SONG IN A BOX (SIAB)

Tento krátkodobý workshopový projekt (viz minulé zprávy z KAM) opakujeme během letošního podzimu – tentokrát v mezinárodní podobě! Chcete-li projekt využít v rámci vašich kontaktních aktivit – napište nám!

FUSION

Léty osvědčená a dlouhodobým ovocem potvrzená kontaktní služba moderních pěveckých sborů postavená na pravidelném setkávání přežila pandemii. V létě proběhlo mnoho letních kempů, na většině míst už začaly každotýdenní zkoušky a na začátku října se uskutečnila unikátní streamovaná akce EuroFusion. Pokud přemýšlíte, jak spojit hudbu a „outreach“ – Fusion je ta správná volba. Rádi vám poskytneme více informací a zkušenosti!

EDGE Sports

V létě proběhl EDGE/Fusion camp v Havířově a podařilo se nám tak nastartovat nový EDGE tým, který začal teď na podzim. Stejně tak se rozjíždí tréninky i ostatních EDGE týmů.

V listopadu proběhne v Praze první trenérský teambulding EDGE a zároveň první EDGE Gaming turnaj offline.

Camps

V létě jsme spolupracovali s 11 kempy. Náš tým se zúčastnil čtyř kempů a jednoho Ignite týdne. Dále jsme spolupracovali s Ignite týmem v přípravě a vedení jejich 4 letních internů. Podzim trávíme přípravou na příští sezónu, zlepšování našich systémů, a s vedením KAM hledáme nový směr pro službu kempů, ale také dalších letních akcí. Plánujeme setkání pro vedoucí kempů 2022, kde představíme změny, vizi, téma a také procesy pro léto 2022.

Máme za sebou také týdenní mezinárodní setkání camp služeb ze 14 zemí střední a východní Evropy, kde jsme hodnotili minulé léto a připravovali témata na rok 2022 a 2023.

PODPORA KŘESŤANSKÝCH UČITELŮ A LEKTORŮ

Obnovení poslání pro učitele

12 křesťanských učitelů se sešlo před začátkem nového školního roku v rámci Daniel týdne v Malenovicích, kde měli příležitost obnovit své poslání učitele, ujasnit si vizi a načerpat povzbuzení k další práci.

S Komenským škola jinak

Tímto sloganem jsme v přípravném týdnu v srpnu oslovili sekulární učitele na akreditovaném workshopu v Borohrádku a v Kroměříži. Ve spolupráci s Místními akčními skupinami jsme inspirovali učitele k využití nově vytvořených materiálů k výuce schválených MŠMT. S doc. Janem Háblem z Univerzity Hradec Králové jsme je motivovali k připomenutí 430. výročí narození Učitele národů a zapojení do Projektů proměny se svými žáky a studenty. Lákavá nabídka Komenského narozeninového dortu. Dejte o ní vědět pedagogům ve svém okolí! Více info zde

Lektoři a nový školní rok

V září Škola pro Život vyzbrojila a vyslala do škol na Lektorské konferenci 40 křesťanských lektorů. Po online výuce budou mít plné ruce práce se stmelováním třídních kolektivů. Modlete se nejen za otevřené do škol s preventivními programy, o Komenském, o Bibli, ale také za otevřená srdce žáků pro dobrou zprávu.

Nové oddělení KAM: Duchovní dědictví

Do června 2021 byla oblast Duchovního dědictví součástí oddělení Škola pro Život. Letos v létě vzniklo samostatné KAM oddělení. Naším cílem je pomoci místním církvím budovat kontakty se školami skrze duchovní a etické programy, ukázat mladým lidem na důležité životní hodnoty jako je láska, úcta, pravda, svoboda, odpuštění apod.

Na podzim chystáme opět společně s Katechetickým a pedagogickým centrem v Ostravě interaktivní kurz pro lektory s názvem Poselství křesťanských Vánoc.

KONFERENČNÍ CENTRUM MALENOVICE

Novinky z Malenovic

Dokončili jsme rekonstrukci kuchyně, restaurace a zastřešení terasy. Nemáme ještě úplně hotovo, ale to hlavní je za námi – přijďte se podívat! Před námi je standardní podzimní provoz.

Léto na hotelu

Díky sborům a kempům bylo letošní léto plné, za což jsme moc vděční. Máme radost ze všech zázraků, které se během letních pobytů udály. Děkujeme za jejich sdílení, vždy je to pro nás velká radost a povzbuzení, že neděláme jen business.

Modlete se s námi za hotel

Prosíme o modlitby za:

  • to, abychom stále byli solí a světlem pro příchozí nevěřící zákazníky;
  • obsazenost do konce roku (ještě stále máme dost volných termínů);
  • obnovu síl po náročném létě pro celý personál (po Covidu, když nám stát umožnil opět provoz, jsme de facto šli z 0 % na 100 %);
  • finanční stabilitu s ohledem na „Covid-výpadky“ ve výnosech a zdražení vstupů.

Děkujeme!

Rubriky
All News Zprávy z KAM

Zprávy z KAM – léto 21

Zprávy z KAM | léto 21

M94A2666

“Rád bych povzbudil všechny vás, kteří pracujete s mládeží, abyste vzali tuto dobu jako příležitost nevracet se nutně do zajetých kolejí. Máte možnost nejen obnovit aktivity, které se děly před covidem, máte možnost stát se tvůrci nového normálu!”

Milí přátelé,

ačkoli začíná léto, musíme konstatovat, že se kvůli doznívající pandemii stále pohybujeme tak trochu v mlze. Procházíme zvláštním časem, ve kterém se věci pomalu začínají vracet do normálu, ale nikdo z nás pořádně neví, kdy ten “nový normál” nastane a jaký bude. Věřím, že právě tato doba je pro mládeže důležitou křižovatkou, na které se mohou rozhlédnout kolem sebe – vyhodnotit, kde jsou, zasnít se, kam by chtěli směřovat, a promyslet, jak se tam dostanou.

Rád bych povzbudil všechny vás, kteří pracujete s mládeží, abyste vzali tuto dobu jako příležitost nevracet se nutně do zajetých kolejí. Máte možnost nejen obnovit aktivity, které se děly před covidem, máte možnost stát se tvůrci nového normálu!

Možná více než dříve budete potřebovat investovat do vašich spolupracovníků, do týmu vedení mládeže a blíže spolupracovat s vedením vašeho sboru. Náš tým v KAM vám chce být v této etapě podporou. V těchto zprávách se dočtete více o tom, co pro vás chystáme během léta.

Přejeme vám požehnaný letní čas, příležitosti pro nové nastartování služby mládeži i pro přinášení evangelia novým lidem.

Dušan Drabina

Dušan Drabina

ředitel KAM

VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽÍ A TÝMŮ MLÁDEŽE

COVIDÍŠ?

Začátek roku 2021 byl stále poznamenaný covidovou dobou a omezeními. Mnoho naší práce se tedy odehrávalo online.

Celé jaro provázel projekt COVIDÍŠ, díky němuž zežloutl náš KAM instagram. Jak už název vypovídá, zajímalo nás, co vidí mladí lidé kolem sebe. Chtěli jsme vědět, jak se cítí právě teď. Co právě teď vidí ve svém duchovním i “normálním” životě. S vedoucími mládeží jsme vedli hloubkové rozhovory, o tom, co prožívají ve službě a skrze dotazník jsme se ptali mládežníků, jak se jim žije v covidové době. 

Díky projektu mohli vedoucí vidět, že ve svých radostech i těžkostech nejsou sami a že jinde prožívají to stejné.

CO TEDY VIDÍ MLADÍ LIDÉ?

Z dotazníků jsme zjistili, že se mezi mladými opakuje 5 témat:

  • Strach a nejistota
  • Skutky lásky
  • Modlitba
  • Spontánnost
  • Vize

Na KAM youtube kanále se postupně objevují tzv. starters videa, která reagují na tyto výsledky. Dvouminutová videa s otázkami, které mohou vedoucí otevřít spolu na setkání týmu. A pokud se 2 minutky zdají málo, můžou týmy shlédnout rozhovory, kde jsme tato témata řešili více do hloubky s hosty z různých církví a míst po celé republice.

TRÉNINKY_Natáčení Zlín3

A CO VEDOUCÍ? MAJÍ SI KDE ODPOČINOUT?

Pod vedením Michala Soukupa připravujeme na srpen ve spolupráci s odbory mládeží AC, CB a SCEAV odpočinkový a inspirativní pobyt pro vedoucí mládeží FrontLine. Chceme, aby se vedoucí na chvíli zastavili, vydechli si a nabrali sílu a povzbuzení do dalšího školního roku.

Frontline_banner

Dále se s týmem regionálních pracovníků připravujeme na M+ skupiny, koučink a rozhovory s vedoucími, které by už snad mohly probíhat osobně.

ZMĚNA PŘICHÁZÍ ZEVNITŘ

Ne všechno, co tým Tréninků tvoří je mediálně vidět. Nadále pracujeme na interním systému vzdělávání našich pracovníků. Aby byli lépe vyzbrojeni do své služby a mohli se rozvíjet.

kam

KAM MÁ NOVÝ WEB!

V uplynulém roce jsme s naším komunikačním týmem pracovali na tvorbě nového KAM webu. Cílem bylo vytvořit přehlednou nabídku pro naše cílové skupiny církve (vedoucí církví a vedoucí mládeží) a školy (křesťanské pedagogy a lektory). V druhé fázi projektu bychom rádi spustili e-shop pro vedoucí, kde chceme zpřístupnit materiály pro jejich službu.

KAM WEB_INTRO

DALŠÍ AKADEMICKÝ ROK FORMISSION JE ZA NÁMI

V květnu jsme úspěšně zakončili akademický rok posledním intenzivním výukovým týdnem. Studenti prvního ročníku se aktivně zapojovali do skupinových diskusí v předmětech misijní služba a sociokulturní studia. Druháci zase posilovali pomyslné duchovně-mentální svaly v rámci apologetiky a učili se o zakládání misijně orientovaných společenství.

NA ZOOMU KREATIVNĚ

Přestože veškerá výuka a interakce probíhá online, uplynulý rok nás naučil používat Zoom kreativně. Bez obav jsme tak zpoza našich počítačových obrazovek zvládli jak ranní modlitby, tak celodenní výuku, skupinové diskuse, filmové večery přes Netflix či ústní zkoušky a studentské prezentace. I přesto ale doufáme, že budeme moct v novém akademickém roce pořádat výuku osobně v Malenovicích.

PŘIJÍMAČKY JSOU ZA ROHEM

V současné chvíli se náš tým plně zaměřuje na přijímací řízení. Deadline pro odevzdání přihlášek je 30. června a každého uchazeče čeká vstupní pohovor, test z angličtiny a porozumění odbornému textu v angličtině.

ForMission foto

EVANGELIZAČNÍ TRÉNINKY A SLUŽBY

MUSIC & ART – NABÍDKA PRO MÍSTNÍ CÍRKVE

WORKSHIP.KO

Projekt zaměřený na vedoucí chval a jejich týmy. Zaměřujeme se na duchovní a praktický rozvoj vedoucích a také na poskytnutí zdrojů pro vaši službu. Začali jsme druhou studijní skupinku Worship matters, na studium návazné pracovní skupiny a připravujeme několik workshopů. Více informací o projektu se dozvíte u Jéni Pospíšila.

SONG IN A BOX (SIAB)

Na rozdíl od dlouhodobějšího Fusion, SIAB se odehrává ve 4 workshopech. Tajemství úspěchu spočívá v kombinaci profesionálních učitelů, lokálních mentorů a samotných studentů. Může fungovat kompletně online, nebo kombinovaně, kdy učitelé jsou připojeni online a lokální mentoři se se studenty schází osobně. Výstup z pilotního projektu SIAB v podobě videa najdete zde. Projekt může sloužit jako podpora stávající aktivity nebo k náboru nových studentů. Ozvěte se nám, pokud se o projektu chcete dozvědět více!

FUSION

Léty osvědčená a dlouhodobým ovocem potvrzená kontaktní služba moderních pěveckých sborů, postavená na pravidelném setkávání, přežila pandemii! Připravujeme se na letní kempy a chystáme restart v novém školním roce. Na podzim 2021 připravujeme také unikátní akci EuroFusion a na jaro 2022 mezinárodní festival Fusiondary. Pokud přemýšlíte, jak spojit hudbu a „outreach“ – Fusion je ta správná volba. Rádi vám poskytneme potřebné informace a zkušenosti! Kontaktujte nás!

fusion

Zážitková kontaktní služba, která hledá jméno…

Jak oslovit mladou generaci, když hudba není to pravé? Co takhle něco na bázi silných společných zážitků jako divadlo, larpy, únikové hry, storytelling, arte a další?  Jako doplněk stávajících aktivit nebo jako pravidelná samostatná služba místní církve. První kontakt a budování vztahů s velkým spektrem sekulární veřejnosti. S duchovním přesahem v rámci témat pro hry nebo diskuze, osobních rozhovorů, reflexí na hry apod.

Více informací o nabídce se dozvíte zde nebo u Milana Szturce.

EDGE SPORTS

19. června jsme pořádali Ultimate frisbee turnaj a o prázdninách proběhne první EDGE/Fusion camp pod církví ESK Havířov.

EDGE GAMING

Na jaře jsme pořádali měsíční EDGE Gamingové turnaje s průměrnou účastí 60 hráčů, z toho dvě třetiny hledajících nebo nevěřících. EDGE Gaming je rozhodně inovací a my hledáme, jak se skrze tuhle službu propojit s komunitou hráčů. Věříme, že služba bude fungovat i po skončení pandemie. Na konci června budeme zkoušet novou formu turnaje, kdy se hráči přihlašují sami za sebe, nikoli za týmy.

es

CAMPS

V Camps týmu hlásíme změnu – Jonathan Rosen se stal koordinátorem Camps. Letos se uskuteční 15 campů a 4 Ignite týdny. Přes Zoom jsme vedli Training Day pro české sbory a pro týmy poprvé i naživo.

CAMPS_Zoom czech camp leader meeting

NOVÁ FORMA STÁŽE PRO IGNITE

Nově bude mít stážisty i projekt Ignite – projekt misijního týdne pořádaného ve spolupráci s místní církví, který povzbuzuje mladé lidi k dělání učedníků v jejich každodenním životě. Letos má Ignite první 4 stážisty, kteří už jsou už téměř plně finančně pokryti a připraveni na službu.

AMERIČTÍ INTERNI

Kvůli dlouhodobě uzavřeným hranicím jsme poslali americké letní interny na Ukrajinu. Mezitím se ale hranice znovu otevřely. Cestu do Česka sice většina internů zrušila, ale i přesto k nám snad několik z nich zavítá.

PODPORA KŘESŤANSKÝCH UČITELŮ A LEKTORŮ

KOMENSKÝ – PŘÍBĚHY LIDSKOSTI

Projekt Komenský 2020 pokračuje pod názvem Komenský – Příběhy lidskosti. Co vše se podařilo uskutečnit v projektu Komenský 2020 můžete zhlédnout v krátkém videu. Připomeňte se svou mládeží nebo sborem svému okolí tuto jedinečnou osobnost skrze Projekty proměny, výstavu a čtení jeho nadčasových myšlenek v rámci 430. výročí jeho narození.

KOMENSKY_2021_BLACK

NOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

Na začátku roku jsme ve Škole pro Život dokončili tvorbu nových programů: Bible ve 21. století (pro SŠ), Bible – jeden z klenotů naší kultury pro 3. – 5. ročník a dramatizaci příběhu o Davidovi a Batšebě pro 8. – 9. ročník pod provokujícím názvem Sex, vražda a trest.

LEKTORSKÁ KONFERENCE

Vnímáme, že v novém školním roce bude potřeba stmelit třídní kolektivy žáků a studentů. Proto chceme patřičně připravit i lektory na tento úkol a to v rámci Lektorské konference 7. – 8. 9. na Vysočině.

KOMENSKÝ VÁM POMŮŽE S NÁVRATEM ŽÁKŮ DO ŠKOL

Uvědomujeme si, že učitelé, rodiče i žáci mají za sebou náročný rok online výuky. Proto přicházíme s kampaní Komenský vám pomůže s návratem žáků do škol. Jednou z jeho součástí je online preventivní program Jak zvládat těžkosti, který sklidil u žáků i učitelů úspěch, jak dosvědčují slova paní učitelky ze SŠ „Program Jak zvládat těžkosti byl pro mne opravdu nenahraditelný. Bez něj bych totiž nezjistila, jak hluboké osobní problémy studenti mé třídy řeší i v důsledku covidu, a jak moc to může ovlivňovat jejich studijní výkony. Zásadně to změnilo můj pohled na to, co je pro ně v současné situaci to nejdůležitější – nikoli dohánění učiva a známek za každou cenu, ale spíše péče o jejich duševní zdraví.”

Během programu učitelé, žáci i lektoři společně hledají, co pro nás v těžkých situacích může být užitečné. Inspirací je životní příběh J. A. Komenského, který to v životě také neměl jednoduché.

ŠPŽ_JAK zvladat tezkosti

FESTIVAL UNITED

UNITED 2021 kam

UNITED CITY – Festival UNITED vyráží na cesty

 Po deset let byl Vsetín dějištěm a domovem festivalu UNITED. Festival zde v roce 2011 začal a v následujících letech rostl. Tento rok přichází změna, mění se formát festivalu a UNITED se vydává na cesty. Místo jednoho večera a dvou festivalových dnů na jednom místě se bude jednodenní UNITED konat postupně ve třech městech: v Plzni 19. 8., v Litomyšli 20. 8. a nakonec ve Vsetíně 21. 8.

Semináře, modlitby 24-7, koncerty, chvály, duchovní poradenství, povzbuzující slovo – to vše bude součástí UNITED CITY ve třech městech v České republice již letos v létě! Skvělá příležitost načerpat pro celé mládeže i jednotlivce.