REGIONÁLNÍ PODPORA VEDOUCÍCH MLÁDEŽNICKÝCH AKTIVIT

Naším záměrem a touhou je posilovat mladé vedoucí v ČR skrze osobní podporu a doprovázení v jejich službě v církvi tak, aby svým hlubokým osobním vztahem s Ježíšem směřovali k naplnění Kristova poslání skrze místní církev.

Naše podpora probíhá skrze:

  • Doprovázení – někdy vedoucí potřebuje mít někoho, kdo se o jeho službu zajímá, modlí se s ním a může s ním sdílet radosti a starosti služby
  • Mentorink/trénink – někdy se vedoucí potřebuje naučit nové znalosti či dovednosti
  • Koučink – pomocí správných otázek pomáháme vedoucím se dostat zase o krůček dál ve svém rozvoji
  • Pastorace – pomáháme vedoucím vypořádat se s těžkými situacemi na mládeži či v životech mládežníků
  • Rozhovory o mládeži s vedením sboru – pomáháme vedoucím sborů porozumět lépe mladé generaci a jejím potřebám

Naše podpora není o přinášení nějakého učení, ale o praktické pomoci tam, kde to daný vedoucí, mládež či sbor potřebuje. Velkou výhodou je, že kvůli tomu nemusíte nikam jezdit. Chceme být tam, kde jste i vy – ve vašich městech a sborech. Níže najdete medailonky našich pracovníků regionální podpory – hledat je můžete dle místa bydliště nebo podle jejich specializace. Věříme, že máme společný cíl – růst mladé generace ke zralosti v Kristu tak, aby z nich vyrostli silní vedoucí, kteří budou vstupovat do nových výzev.  

Region západ
Region střed
Region východ

Ben a Sarah Robertson

Západ
Specializace: koučink

Práci s mládeží se Michal věnuje již 20 let. Začínal jako vedoucí dorostu, pak vedoucí mládeže a nyní se věnuje rozvoji a podpoře samotných vedoucích. Za celou dobu své služby často pozoroval, jak obrovský vliv na službu mladých vedoucích má fakt, že mají vedle sebe někoho, o koho se ve své službě mohou, obrazně řečeno, opřít. Ne ve smyslu pomocníků, i když ti jsou také velmi důležití. Ale ve smyslu někoho, s kým mohou sdílet obtíže i radosti své služby. Někoho, kdo je ochotný jim naslouchat a modlit se s nimi a někoho, kdo jim může pomoci v rozvoji jejich dovedností, postojů či duchovním růstu. Kurzy a tréninky:
Základní nutné postoje vedoucího
Efektivní plánování
Prezentační dovednosti
Anotace:
Základní nutné postoje vedoucího – cyklus 10 velmi prakticky zaměřených přednášek pro mladé vedoucí. Nejde totiž jen o to co děláš a jak to děláš, ale i proč to děláš. V kurzu se seznámíte s hlavními postoji, které by měl vedoucí zastávat (např. být vzorem, milovat Krista a jeho nedokonalou církev, být ochráncem svěřeného stáda…). Pomůže vám dívat se na svou službu úplně jiným pohledem – Kristovým. Přednášky vychází z Písma a každá trvá i s diskusí 2 hodiny. Kurz je určen pro malé skupinky, ideálně z jednoho sboru.
Efektivní plánování – praktický trénink, během kterého se naučíte nejen důležité aspekty efektivního plánování, ale nacvičíte i praktické nástroje, které vám v tom budou pomáhat. Kurz je určen jak pro menší, tak pro velké skupiny vedoucích. Délka tréninku záleží na konkrétním zadání od účastníků – většinou se pohybuje od jednoho do 3 dvouhodinových setkání vč. follow-upu.
Prezentační dovednosti – praktický trénink, během kterého vás seznámím se základními praktickými tipy účinné prezentace. V tréninku mnoho času věnujeme praktickým nácvikům. Ideální je pro menší skupiny vedoucích s časovou dotací 4 hodiny.

brobertson@kam.cz
Číst více

Michal Soukup

Východ
Specializace: Kurz: Základní nutné postoje vedoucího, Workshop: Efektivní plánování, Workshop: Základy vyjednávání, Workshop: Prezentační dovednosti, Kurz/ Koučink/ Mentoring: Zdravé osobní finance a investování

Michal od svých 15 let vedl dorost a mládež. Vystudoval VŠCHT a VŠB. Po studijích 2 roky působil jako učitel, než musel ze zdravotních důvodů toto povolání opustit. Poté fungoval 15 let v oblasti financí, kde prošel pozice poradce, manažera, trenéra prodejních dovedností a sales business partnera. Od roku 2019 působí v KAM jako vedoucí regionální podpory mladých vedoucích. Své bohaté zkušenosti s vedením nyní používá v rámci podpory vedoucích mládeží a to zejména formou mentoringu.

msoukup@kam.cz
Číst více

Greg a Kori Strock

Střed
Specializace: mentoring vedoucích

Práci s mládeží se Michal věnuje již 20 let. Začínal jako vedoucí dorostu, pak vedoucí mládeže a nyní se věnuje rozvoji a podpoře samotných vedoucích. Za celou dobu své služby často pozoroval, jak obrovský vliv na službu mladých vedoucích má fakt, že mají vedle sebe někoho, o koho se ve své službě mohou, obrazně řečeno, opřít. Ne ve smyslu pomocníků, i když ti jsou také velmi důležití. Ale ve smyslu někoho, s kým mohou sdílet obtíže i radosti své služby. Někoho, kdo je ochotný jim naslouchat a modlit se s nimi a někoho, kdo jim může pomoci v rozvoji jejich dovedností, postojů či duchovním růstu. Kurzy a tréninky:
Základní nutné postoje vedoucího
Efektivní plánování
Prezentační dovednosti
Anotace:
Základní nutné postoje vedoucího – cyklus 10 velmi prakticky zaměřených přednášek pro mladé vedoucí. Nejde totiž jen o to co děláš a jak to děláš, ale i proč to děláš. V kurzu se seznámíte s hlavními postoji, které by měl vedoucí zastávat (např. být vzorem, milovat Krista a jeho nedokonalou církev, být ochráncem svěřeného stáda…). Pomůže vám dívat se na svou službu úplně jiným pohledem – Kristovým. Přednášky vychází z Písma a každá trvá i s diskusí 2 hodiny. Kurz je určen pro malé skupinky, ideálně z jednoho sboru.
Efektivní plánování – praktický trénink, během kterého se naučíte nejen důležité aspekty efektivního plánování, ale nacvičíte i praktické nástroje, které vám v tom budou pomáhat. Kurz je určen jak pro menší, tak pro velké skupiny vedoucích. Délka tréninku záleží na konkrétním zadání od účastníků – většinou se pohybuje od jednoho do 3 dvouhodinových setkání vč. follow-upu.
Prezentační dovednosti – praktický trénink, během kterého vás seznámím se základními praktickými tipy účinné prezentace. V tréninku mnoho času věnujeme praktickým nácvikům. Ideální je pro menší skupiny vedoucích s časovou dotací 4 hodiny.

gstrock@kam.cz
Číst více

Justin Holden

Střed
Specializace: mentoring vedoucích

Práci s mládeží se Michal věnuje již 20 let. Začínal jako vedoucí dorostu, pak vedoucí mládeže a nyní se věnuje rozvoji a podpoře samotných vedoucích. Za celou dobu své služby často pozoroval, jak obrovský vliv na službu mladých vedoucích má fakt, že mají vedle sebe někoho, o koho se ve své službě mohou, obrazně řečeno, opřít. Ne ve smyslu pomocníků, i když ti jsou také velmi důležití. Ale ve smyslu někoho, s kým mohou sdílet obtíže i radosti své služby. Někoho, kdo je ochotný jim naslouchat a modlit se s nimi a někoho, kdo jim může pomoci v rozvoji jejich dovedností, postojů či duchovním růstu. Kurzy a tréninky:
Základní nutné postoje vedoucího
Efektivní plánování
Prezentační dovednosti
Anotace:
Základní nutné postoje vedoucího – cyklus 10 velmi prakticky zaměřených přednášek pro mladé vedoucí. Nejde totiž jen o to co děláš a jak to děláš, ale i proč to děláš. V kurzu se seznámíte s hlavními postoji, které by měl vedoucí zastávat (např. být vzorem, milovat Krista a jeho nedokonalou církev, být ochráncem svěřeného stáda…). Pomůže vám dívat se na svou službu úplně jiným pohledem – Kristovým. Přednášky vychází z Písma a každá trvá i s diskusí 2 hodiny. Kurz je určen pro malé skupinky, ideálně z jednoho sboru.
Efektivní plánování – praktický trénink, během kterého se naučíte nejen důležité aspekty efektivního plánování, ale nacvičíte i praktické nástroje, které vám v tom budou pomáhat. Kurz je určen jak pro menší, tak pro velké skupiny vedoucích. Délka tréninku záleží na konkrétním zadání od účastníků – většinou se pohybuje od jednoho do 3 dvouhodinových setkání vč. follow-upu.
Prezentační dovednosti – praktický trénink, během kterého vás seznámím se základními praktickými tipy účinné prezentace. V tréninku mnoho času věnujeme praktickým nácvikům. Ideální je pro menší skupiny vedoucích s časovou dotací 4 hodiny.

jholden@kam.cz
Číst více

Mark Krupa

Střed
Specializace: mentoring vedoucích

Práci s mládeží se Michal věnuje již 20 let. Začínal jako vedoucí dorostu, pak vedoucí mládeže a nyní se věnuje rozvoji a podpoře samotných vedoucích. Za celou dobu své služby často pozoroval, jak obrovský vliv na službu mladých vedoucích má fakt, že mají vedle sebe někoho, o koho se ve své službě mohou, obrazně řečeno, opřít. Ne ve smyslu pomocníků, i když ti jsou také velmi důležití. Ale ve smyslu někoho, s kým mohou sdílet obtíže i radosti své služby. Někoho, kdo je ochotný jim naslouchat a modlit se s nimi a někoho, kdo jim může pomoci v rozvoji jejich dovedností, postojů či duchovním růstu. Kurzy a tréninky:
Základní nutné postoje vedoucího
Efektivní plánování
Prezentační dovednosti
Anotace:
Základní nutné postoje vedoucího – cyklus 10 velmi prakticky zaměřených přednášek pro mladé vedoucí. Nejde totiž jen o to co děláš a jak to děláš, ale i proč to děláš. V kurzu se seznámíte s hlavními postoji, které by měl vedoucí zastávat (např. být vzorem, milovat Krista a jeho nedokonalou církev, být ochráncem svěřeného stáda…). Pomůže vám dívat se na svou službu úplně jiným pohledem – Kristovým. Přednášky vychází z Písma a každá trvá i s diskusí 2 hodiny. Kurz je určen pro malé skupinky, ideálně z jednoho sboru.
Efektivní plánování – praktický trénink, během kterého se naučíte nejen důležité aspekty efektivního plánování, ale nacvičíte i praktické nástroje, které vám v tom budou pomáhat. Kurz je určen jak pro menší, tak pro velké skupiny vedoucích. Délka tréninku záleží na konkrétním zadání od účastníků – většinou se pohybuje od jednoho do 3 dvouhodinových setkání vč. follow-upu.
Prezentační dovednosti – praktický trénink, během kterého vás seznámím se základními praktickými tipy účinné prezentace. V tréninku mnoho času věnujeme praktickým nácvikům. Ideální je pro menší skupiny vedoucích s časovou dotací 4 hodiny.

mkrupa@kam.cz
Číst více

Jonathan a Veronika Rosen

Východ
Specializace: mentoring vedoucích

Práci s mládeží se Michal věnuje již 20 let. Začínal jako vedoucí dorostu, pak vedoucí mládeže a nyní se věnuje rozvoji a podpoře samotných vedoucích. Za celou dobu své služby často pozoroval, jak obrovský vliv na službu mladých vedoucích má fakt, že mají vedle sebe někoho, o koho se ve své službě mohou, obrazně řečeno, opřít. Ne ve smyslu pomocníků, i když ti jsou také velmi důležití. Ale ve smyslu někoho, s kým mohou sdílet obtíže i radosti své služby. Někoho, kdo je ochotný jim naslouchat a modlit se s nimi a někoho, kdo jim může pomoci v rozvoji jejich dovedností, postojů či duchovním růstu. Kurzy a tréninky:
Základní nutné postoje vedoucího
Efektivní plánování
Prezentační dovednosti
Anotace:
Základní nutné postoje vedoucího – cyklus 10 velmi prakticky zaměřených přednášek pro mladé vedoucí. Nejde totiž jen o to co děláš a jak to děláš, ale i proč to děláš. V kurzu se seznámíte s hlavními postoji, které by měl vedoucí zastávat (např. být vzorem, milovat Krista a jeho nedokonalou církev, být ochráncem svěřeného stáda…). Pomůže vám dívat se na svou službu úplně jiným pohledem – Kristovým. Přednášky vychází z Písma a každá trvá i s diskusí 2 hodiny. Kurz je určen pro malé skupinky, ideálně z jednoho sboru.
Efektivní plánování – praktický trénink, během kterého se naučíte nejen důležité aspekty efektivního plánování, ale nacvičíte i praktické nástroje, které vám v tom budou pomáhat. Kurz je určen jak pro menší, tak pro velké skupiny vedoucích. Délka tréninku záleží na konkrétním zadání od účastníků – většinou se pohybuje od jednoho do 3 dvouhodinových setkání vč. follow-upu.
Prezentační dovednosti – praktický trénink, během kterého vás seznámím se základními praktickými tipy účinné prezentace. V tréninku mnoho času věnujeme praktickým nácvikům. Ideální je pro menší skupiny vedoucích s časovou dotací 4 hodiny.

jrosen@kam.cz
Číst více

Daniel Kocyan

Východ
Specializace: Misijní týden Ignite

Daniel vystudoval obor pastorační práce na ETS, na kterou navázal prací vedoucího ve SCEAV v Bruntále a poté v Ostravě. V roce 2020 nastoupil do KAM jako vedoucí projektu Misijní týdny Ignite a pracovník regionální podpory, kde uplatňuje svou dlouholetou zkušenost se službou věřícím i hledajícím. Dlouhodobě se věnuje práci s dorostem, mládeží a mentoringu mladých vedoucích.

dkocyan@kam.cz
Číst více

Jan Rokosz

Východ
Specializace: Koučink: Otevřené srdce školám, Seminář: Muž verze 2.1, Materiál: 7x člověkem, Trénink: Základy koučinku

Honza Rokosz vyrostl v křesťanské rodině v Bohumíně. Už od svých 18 byl druhým vedoucím mládeže apoštolské církve v Karviné. Sám vedl mládež 4 roky a dnes se stará o mladé dospělé ve své církvi. Mnoho let byl v týmu vedení “Megáče” (setkání mládeží AC z Moravskoslezského kraje) a měl na starosti moderování celé akce – té se každý měsíc účastnily desítky mladých křesťanů i nevěřících. Rok učil v Montessori škole, kde získal nadšení i zkušenosti pro práci na školách. V KAM v letech 2017 – 2021 koordinoval celonárodní projekt Komenský 2020 a zároveň se stal lektorem programů Duchovního dědictví. Prošel kurzem mentoringu a zajímá se o koučink. Od roku 2021 skrze svou práci v KAM podporuje a pečuje o vedoucí mládeže v moravskoslezském regionu.

jrokosz@kam.cz
Číst více

Brad Kaspar

Východ
Specializace: mentoring vedoucích

Brad vyrostl v křesťanské rodině (Chicago, USA), ale obrácení ke Kristu prožil až ve svých 17 letech, kdy si uvědomil, že chce celý život odevzdat Bohu. V letech 2000-2003 opakovaně přijížděl do České republiky pomáhat místním církvím v práci s mládeží na KAM letních kempech. Bůh Brada povolal sloužit mládeži v ČR na plný úvazek a tak se zde v roce 2005 přestěhoval. Brad má letitou zkušenost s vedením mládeže, mentoringem, koučinkem a s vedením letních kempů.

bkaspar@kam.cz
Číst více