Naším posláním je

PŘIPRAVIT MLADÉ VEDOUCÍ K NAPLNĚNÍ KRISTOVA POSLÁNÍ SKRZE MÍSTNÍ CÍRKEV.

O nás

Křesťanská akademie mladých, z.s. (KAM) je nezisková organizace zaměřená na práci s mládeží v rámci celé České republiky. Působí zde od roku 1997 a za hlavní cíl si klade připravovat, inspirovat, trénovat a školit mladé vedoucí v církevním prostředí. Tento záměr je realizován v úzké spolupráci s církevními institucemi prostřednictvím široké nabídky programů a aktivit. Jakožto certifikovaná organizace pro poskytování všeobecné primární prevence pracuje také na základních a středních školách.

Chceme vidět Bohem způsobené hnutí mezi mladými lidmi, kteří najdou svůj domov v církvi a proměňují společnost.

PRACUJI S mladÝMI lidMI jako...

podpořte nás

Služba KAM je možná jen díky dobrovolným darům mnoha jednotlivců, nadací, církví a firem. Děkujeme vám všem, kteří jste se rozhodli naši práci podpořit. Vážíme si vaší štědrosti a partnerství ve službě mladým vedoucím a v úsilí zasáhnout mladou generaci naší země.

Spojte se s námi

  • 4 dny ago by kam_cz Těžké a krizové situace mnohdy dokážou lidi semknout a vytváří prostor k vzájemné pomoci a péči o druhé. Jak během
  • 5 dny ago by kam_cz Milý vedoucí… Jsi dost, i když se ti možná zdá, že nezvládáš. Jsi dost, i když netušíš, jak tvá mládež
  • 7 dny ago by kam_cz Dělali jste (nebo stále děláte) během pandemie něco, na co lidé reagovali pozitivně? Něco, co ocenili , co neslo ovoce
  • 1 týdnem ago by kam_cz Charakteristickým znakem křesťana — je láska ❤️ a ve spěchu se milovat nedá. ❌ Co bys mohl změnit? Jak bys
  • 2 týdny ago by kam_cz Vedoucí může vést z nejrůznějších důvodů. Požádal tě někdo abys vedl nebo ses nabídl sám? Líbí se ti mít postavení?
  • 2 týdny ago by kam_cz Co se ukrývá hluboko v srdci vedoucího? Jaká je správná motivace k vedení? Existuje také nesprávná motivace? Měl by mít
  • 2 týdny ago by kam_cz ​​Rosteme a padáme. ​​ ​​Duchovní disciplína se týká každého z nás a tato doba nám v něčem háže klacky pod
  • 2 týdny ago by kam_cz Nemusíš získat davy. Ježíš začínal u jednotlivců a tak měnil svět. Můžeš tu být pro jednoho člověka. ‍♂️ Věnovat se
  • 3 týdny ago by kam_cz Jaký vliv má růst nebo úpadek duchovní disciplíny na tvůj život nebo na život mladých lidí z tvé mládeže? ‍♀️