Přidej se k nám

Administrativní koordinátor/ka, na částečný úvazek

  • Administrativní komunikace (e-mailem a telefonicky) se sbory (církvemi), školami, lektory a hudebníky před i po turné
  • Příprava smluv a dokončení jejich plnění (podrobnosti, podpisy, archivace a evidence) pro sbory (církve), školy, lektory a místa konání akcí
  • Tabulková evidence (plánování, poznámky z komunikací)
  • Zadávání informací do systému KAM (CRM, EMS)
  • Průběžné informování manažera a koordinátora turné o dokončení úkolů
  • Úzká spolupráce s koordinátorem EXIT Tour – informování a předání smluv a plánů pro školy / lektory

V případě zájmu nás kontaktujte na hr@kam.cz.