Motion klub

O čem je Motion?  

Studentské kluby MOTION jsou – jak věříme – odpovědí na poptávku/potřebu mladé generace po možnosti vyjádřit se k aktuálním problémům a mít možnost ovlivnit dění kolem sebe, dosáhnout viditelné změny – v tomto případě skrze projekt.

MOTION kluby jsou zároveň alternativou jiných vztahových kontaktních/outreachových služeb, které jsou postaveny na dlouhodobé společné zájmové činnosti (FUSION-hudba, EDGE-sport, QUEST-zážitky, GAMING-počítačové hry), díky čemuž přirozeně vznikají vztahy a příležitost ke sdílení víry. 

Cílová skupina

 • z hlediska studenti ve věku 15 – 20 let
 • z hlediska škol žáci 9. ročníků ZŠ a studenti středních škol spíše humanitního zaměření (gymnázia, obchodní akademie, střední školy s maturitou…)
 • z hlediska zájmů, zaměření, osobností jsou to studenti založení spíše intelektuálněji až filozofičtěji a (nebo) takoví, kteří chtějí měnit svět a prakticky se na tom podílet

Jak probíhá setkání Motion club? 

Motion kluby se skládají ze dvou částí – tématické a projektové. 

V tématické části je zařazen krátký talk zaměřený na různé oblasti života z křesťanské perspektivy a doplněn o diskuzi. Nechybí ani různé druhy aktivit. (hry propojené s talkem, icebreakers, apod.) 

V projektové části mají studenti možnost spolupracovat na konkrétním projektu, který si sami vytváří od základu a podílejí se na jeho naplnění. Mohou si vybrat projekt z několika oblastí jako jsou např.: ekologická, sociální, charitativní, umělecká, zážitková, veřejně prospěšná, edukativní, byznys. (zde je možnost využít vzorově zpracované projekty, které pro vás máme připravené) 

Je důležité uvědomovat si, že někteří studenti mohou preferovat spíše část diskuzní a jiní zase práci na projektu. Úkolem vedoucích je pak toto napětí moudře vybalancovávat.

MOTION kluby fungují na bázi pravidelných setkání 1 x týdně po dobu alespoň 3 měsíců.

Posloupnost pro typický program Motion clubu 

 • přivítání
 • icebreaker (většinou je součástí již zpracovaných témat)
 • tématická část (krátký talk)
 • projektová část (práce na společném projektu)
 • komunitní část (narozeniny, horké křeslo, oznámení)
 • občerstvení a neformální čas spolu

Podpora z KAM 

 • PR – k dispozici jsou základní grafiky pro sociální sítě, slidy a graficky zpracované pozvánky
 • Trénink
  • pro lokální týmy je k dipozici tréninky, který připraví tým pro úspěšné vedení klubu
  • Mentoring – každý lokální vedoucí MOTION klubu má k dispozici konkrétního mentora (pracovníka KAM nebo lektora primární prevence), se kterým se může radit a který mu může pomoci v případě potřeby. Mentor se také zúčastní prvních setkání klubu.
  • V případě otázek můžete kontaktovat mszturc@kam.cz