Soukup_1200x600

Michal Soukup

Práci s mládeží se Michal věnuje již 20 let. Začínal jako vedoucí dorostu, pak vedoucí mládeže a nyní se věnuje rozvoji a podpoře samotných vedoucích. Za celou dobu své služby často pozoroval, jak obrovský vliv na službu mladých vedoucích má fakt, že mají vedle sebe někoho, o koho se ve své službě mohou, obrazně řečeno, opřít. Ne ve smyslu pomocníků, i když ti jsou také velmi důležití. Ale ve smyslu někoho, s kým mohou sdílet obtíže i radosti své služby. Někoho, kdo je ochotný jim naslouchat a modlit se s nimi a někoho, kdo jim může pomoci v rozvoji jejich dovedností, postojů či duchovním růstu. Michal má v srdci obrovskou touhu: aby žádný z vedoucích, který takovou potřebu má, nebyl na svou službu sám. Často si v církvi neuvědomujeme, že práce vedoucího mládeže s sebou nese velmi podobné nároky jako práce kazatele v menším sboru. A přesto slouží drtivá většina z nich jen ve svém volném čase.

Pojďme do nich společně investovat. Pojďme jim společně ukázat, že nám na jejich práci opravdu záleží a že jim chceme v jejich službě pomoci. Svými dary Michalovi umožníte věnovat pracovní čas rozvoji takové podpory mladých vedoucích a zajištění, aby se ve své službě necítili osamoceni. Zároveň, pokud máte ve svém okolí mladého vedoucího, který by ocenil tuto službu, propojte je.

Darujte

Díky vaší finanční podpoře se můžeme stávat oporou pro mladé vedoucí. Vaše dary jsou pro nás současně povzbuzením, že za námi stojíte. Děkujeme za každý váš dar.

Číslo účtu: 2200100734/2010

VS: 7771345

Spojte se

Chcete se na něco zeptat? Povzbudit naše pracovníky?
Spojte se s nimi pomocí kontaktního formuláře.

Přihlásit se k odběru osobního Newsletteru

Chcete dostávat aktuality ze služby? Přihlaste se k odběru osobního Newsletteru.