Zprávy z KAM | jaro 24

Milí přátelé,

je mojí výsadou poprvé vás pozdravit jako nový ředitel KAM. Chci moc poděkovat odcházejícímu řediteli Dušanovi Drabinovi, se kterým jsme mohli zažít spoustu skvělých a budujících chvil a skrze kterého Bůh často mluvil do mého života. Přál bych si, abychom já i nový leadership tým (foto výše) mohli navázat v mnohém dobrém na předchozí období i abychom měli odvahu a moudrost ke změnám, které bude Bůh považovat za potřebné.

Nedávno jsme se v rozhovoru s několika přáteli dostali k tomu, že růst Božího království nespočívá ani tak v nějakém konkrétním správném  „modelu církve” pro český národ, ale v jednotlivcích, kteří jsou ochotni Ježíše plně následovat a přinášet jeho přítomnost do každodenních situací.

 

 

Při čtení těchto zpráv jsem proto především vděčný za všechny lidi, kteří stojí za každým  „článkem”. I vás chci proto povzbudit, abyste za každou statistikou, projektem nebo titulkem mohli vidět desítky a stovky vedoucích, dobrovolníků i účastníků, kteří ve svém životě toto místo Ježíši dávají.

Kuba Vejmělka,

Kuba Vejmělka,

ředitel KAM

OUTREACH PROGRAMY

Jsme nadšeni z dokončení brožury s přehledem a porovnáním všech outreachových programů (pravidelných i jednorázových). Můžete si ji stáhnout na tomto odkazu. 

The Chosen Clubs

Po dlouhých přípravách se nám podařilo odstartovat nový program The Chosen Clubs. Jde o pravidelná setkávání mladých lidí ve věku 14-21 let, při nichž se promítá každý týden jeden díl populárního seriálu The Chosen, následuje diskuze a další doplňkové aktivity. Pro vedoucí/zájemce o uspořádání klubu je připraven kompletní balíček materiálů k jeho realizaci a současně nabízíme pomoc/poradenství při jeho organizaci. V případě zájmu najtede všechny potřebné informace na kam.cz/thechosen, kde je i prostor pro registraci zájemců.

EDGE Sports

V rámci EDGE proběhl v únoru turnaj v Brně a druhý připravujeme na červen ve Slatiňanech. Účast na turnaji se vždy pohybuje okolo 90-100 studentů. V dubnu se konaly mezinárodní EDGE Games. Aktuálně funguje v lokálních církvích 6 týmů a máme 5 nových zájemců, se kterými jsme v jednání. Během ledna až dubna jsme v rámci podpory EDGE klubů uskutečnili individuální setkání s každým lokálním týmem za účelem zjištění potřeb a poskytnutí pomoci v jejich fungování. V červnu je budeme opět kontaktovat s podporou pro nastavení nového školního roku. Během léta se 3-4 kluby potkají na Highway kempu, který jako KAM nabízíme sborům s pravidelným kontaktním programem a novým zájemcům. Můžete se inspirovat nahlédnutím do jednoho z EDGE klubů skrze toto video: 

“Nejlepší bylo to, jak se i přes zklamání při prohře všichni vzájemně podporovali. Highlight bylo zamyšlení, protože mi dost promluvilo do duše a pořádně jsem se nad tím zamyslela.” 

účastnice turnaje

EDGE Gaming

První Gamingový klub, který odstartoval zkraje roku v Chotěboři, úspěšně pokračuje. Má za sebou už několik turnajů, do kterého se zapojili studenti z několika škol. Pokud máte v církvi lidi, kteří rádi hrají videohry nebo hry s konzolami, možná je tato kontaktní aktivita právě pro vás! 

„Hraju na počítači celý život a nikdy mě nenapadlo, že to jednou bude relevantní způsob, jak pozitivně ovlivňovat mladou generaci a svědčit o Ježíši. Stačí pár hodin společného hraní a vznikají kamarádství, která přirozeně vedou k rozhovorům o životě a víře.”

Ondřej Paulus / vedoucí EDGE gaming klubu Chotěboř, opaulus@kam.cz

Kempy

V rámci přípravy na letní kempy proběhly během jara 2 tréninkové dny (v Praze a Ostravě) pro širší týmy z lokálních církví, které letos pořádají ve spolupráci s KAM kemp. Zúčastnilo se jich 110 účastníků ze 14 lokálních církví, z nichž jedna organizuje kemp poprvé. Kempy budou mít letos téma Original a proběhnou v tradičních 3 prázdninových termínech. Během nich očekáváme pomoc ze strany 130 pracovníků z USA a Irska a 5 internů, z nichž jeden bude z Česka.

Dále během léta nabízíme Highway kemp, který je určen jak týmům z lokálních církví, které mají nějakou pravidelnou outreach službu, tak je současně příležitostí pro sbory, které zvažují nějakou pravidelnou kontaktní službu začít. Máte-li zájem, přečtěte si bližší informace na Highway Camp a přihlaste se nejpozději do 13.7.

Fusion

V posledním půlroce jsme připravovali e-learningové materiály pro lokální Fusion sbory a jejich vedoucí. Naším záměrem je revidovat množství obsáhlých manuálů „Jak dělat Fusion” a v zájmu úspory času pro vedoucí Fusion je převést do mluvené formy. Pokračujeme také v návštěvách lokálních Fusionů a  neformálních rozhovorech s hlavními vedoucími, což vnímáme jako budující a povzbuzující. V rámci příprav na léto chystáme Fusion Track na centrální Highway Camp. Čerstvě máme za sebou setkání ústeckého Fusionu s novými zájemci o založení Fusion sboru z Mostu. Na jaře příštího roku by tak mohl vzniknout další Fusion!

Quest

Po úspěšném startu Quest klubu v CB 13 v Praze na podzim minulého roku jsme se těšili na start také v CB Náchod. Díky Bohu se to podařilo a v tuto chvíli už jsou na světě čtyři Quest kluby – v Ostravě, Strakonicích, Praze a Náchodě. Mladí lidé se mohou seznamovat s křesťany a s křesťanstvím v kontextu společných zážitků. Start dalších klubů se chystá v Praze – Šeberově a v Českých Budějovicích. Sledujte dění na sociálních sítích @questczech. 

„QUEST nám pomohl vytvořit prostor, kam se mladí křesťané nebojí pozvat své kamarády. Náplň klubu je opravdu zábavná, a přitom vytváří i příležitost k hlubším rozhovorům. Jsem rád, že jsme do QUESTU šli!“ 

David Košťák / vikář CB Praha 13

Motion

V Českém Těšíně proběhla pilotáž klubu Motion. Do klubu chodilo v průměru 8 studentů a připravili spolu projekt spojený s vystoupením v Domově důchodců a v Dětském domově. Studenti byli do klubu pozváni na přednáškách o Komenském ve škole. Kluby Motion jsou vhodnou časově omezenou aktivitou, která může navazovat na aktivity lektorů na školách.

„Motion je pro mě nový skvělý nástroj, jak motivovat mladé lidi k vlastní akci. Prostřednictvím spolupráce na společném projektu, který přináší proměnu v našem okolí, s nimi navazujeme hlubší vztahy, zamýšlíme se a diskutujeme společně nad aktuálními tématy a jsme si blíž.“

Tereza Šimiková / lektorka na školách

a mentor MOTION klubu v Českém Těšíně

EXIT Tour

Nadále nabízíme projekt EXIT Tour, aktuálně plánujeme města, ve kterých proběhne na podzim 2024. V rámci tohoto projektu zprostředkováváme v domluvených městech kontakt se školami (druhý stupeň ZŠ a SŠ), kde během dopoledního vyučování zajistíme interaktivní preventivní a vzdělávací program. A současně připravujeme týmy z místních církví ke společné organizaci celé akce a uskutečnění doprovodných aktivit zaměřených na následné budování vztahů se studenty.

Pokud byste měli zájem uspořádat tuto akci i ve vašem městě, můžete si rezervovat termín na jaro 2025. Obracejte se na Danielu Dickson (ddickson@kam).

“Ráda bych Vám a celému týmu poděkovala za výborný preventivní program. Organizace byla naprosto perfektní, děti byly nadšené nejen z možnosti konverzace v angličtině a z hudební produkce, ale i z workshopů. Jsem přesvědčena, že právě taková primární prevence má smysl. Přeji, ať se nadále ve vaší práci daří.” 

p. učitelka ze Strakonic

VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH A MLÁDEŽÍ

Na konci minulého roku jsme spolu s vedoucími odboru mládeží AC, BJB, CB, KŘSB, SCEAV reflektovali společné projekty a domluvili jsme se na konání rozsáhlejší mezidenominační akce Summit 2025. Touto cestou bychom rádi pozvali všechny pracovníky s mládeží a vedoucí církví na Summit, který je zaměřen na téma duševního zdraví. Akce proběhne 30.1.-2.2.2025 v Brně.

Chtěli bychom vám připomenout některé materiály a zdroje, která vám mohou pomoci ve službě mladým lidem.

Recharge

Od začátku roku 2024 do prvních letních týdnů jsme pod záštitou KAM zorganizovali na různých místech ČR přes 11 vzdělávacích akcí Youth Ministry Recharge (YMR) a ještě několik dalších nás čeká. Letošním zaměřením bylo téma duševního a mentálního zdraví, které silně rezonuje českou společností. YMR je jednodenní vzdělávací formát zaměřený na posílení a budování týmů vedoucích mládeží. Společně se letos s tématem úzkosti, deprese, sebepoškozování a sebevražedného jednání setkalo přes 120 vedoucích mládeží. Cílem YMR bylo tyto vedoucí připravit a povzbudit, aby se těchto témat nebáli, ale uměli s nimi pracovat a mluvit o nich. A jak Recharge hodnotí samotní koordinátoři z řad našich misionářů a účastníci? 

,,Recharge v Havířově jsme hostovali asi pro 17 účastníků z 5 církví. Lidé byli nadšení z praktičnosti a z možnosti poznat nové vedoucí z okolí. Na to, jak snadné je YMR zorganizovat, byl efekt velice hodnotný. Videa dobře uvedla téma a lidé měli spoustu času diskutovat a dělat spolu zkušební rozhovory. Pro mě byla asi nejcennější atmosféra mezi mladými vedoucími, kteří chtějí růst a dobře sloužit mladým lidem ve své církvi” 

Ondřej Szturc, organizátor Recharge


,,V dnešní době se setkáváme s hromadou zraněných a zlomených lidí, ať už mezi svými přáteli nebo i v řadách našich mládežníků. Problémy jako úzkosti, deprese, sebepoškozování a žel i sebevraždy jsou v naší generaci čím dál častější a pro obyčejného člověka je kolikrát těžké najít moudrost v tom, jak s takovými lidmi pracovat, pomoct jim a kdy už je třeba vyhledat odbornou pomoc. Recharge dává možnost nám „obyčejným“ lidem získat důležité informace, odbornější vhled, srovnat si myšlenky, být tu pro naše okolí správným způsobem a poskytnout opravdu takovou pomoc, kterou potřebují.” 

Anna Čapková, vedoucí mládeže CB Vysoké Mýto


M+ skupiny

V tomto roce misionáři KAM pořádali dvě mentoringové M+ skupiny pro mladé vedoucí.

Kromě pravidelného setkávání skupiny 4-8 účastníků bývá součástí cyklu i společný výjezd. Letošní skupiny vyjely do Srbska a Makedonie. Ve srovnání s minulými roky máme dojem, že vedoucí dnes mnohem více řeší své ukotvení – sebevědomí, svou hodnotu a důvěru Bohu. Stejně jako dříve stále řeší mezigenerační vztahy v církvi. Osobně mám velikou radost z toho, že na řadě účastníků vidím během roku růst a proměnu, kterou zažívají v bezpečném prostředí, kde se mohou otevřít a více poznávají Boha mimo svou církevní bublinu skrze lidi z jiných společenství nebo denominací.

Účastníci říkají, že na M+ je pro ně nejcennější náš upřímný zájem, získání nového pohledu na Boha a vzájemná podpora v osobním růstu.

 

Worship.ko

Worship.ko mělo jaro jako vždy nabité! Od služby na Impulzu (rozvoj vedoucích AC), kde jsme společně vedli track v oblasti chval, přes začátek ročního specifického programu, kde rozvíjíme na workshopech a seminářích tým chval z CB Vysoké Mýto a CB Trojka Ostrava a připravovali ho na službu na sjezd mládeže CB – Brodfest, až po kreativní víkendovku, zaměřenou nejen na povzbuzení a podporu kreativity u vedoucích chval, ale také na propojení a seznámení vedoucích z různých církevních tradic.

A samozřejmě nesmíme zapomenout na konference, na kterých jsme se spolupodíleli. První byla regionální konference pro mládež Connect v Nejdku (Karlovarský kraj) s tématem Šlápni na plyn – aneb jak být zapálený pro Ježíše. Dále konference “Jak slyšet Boží hlas” společně organizovaná s Modlitbami 24/7 s hlavním řečníkem Petem Greigem (400 lidí). A především Konference chval a uctívání Brno, kterou jsme organizovali společně s manželi Malinovými (AC Brno) a dalšími vedoucími chval.

REGIONÁLNÍ PODPORA MLADÝCH VEDOUCÍCH

Velmi nás v KAM těší, že osobní podpora mladých vedoucích je služba, která získala pevné místo v českém křesťanském prostředí, jak se můžete přesvědčit například skrze toto video svědectví: link na video s Bradem.  Osobní podpora má mnoho podob – od skutečně individuálního osobního doprovázení ve službě, přes pomoc církvím v rozvoji jejich mladých vedoucích, až přes spolupráci s odbory mládeží mnoha denominací. Na jaře proběhlo mnoho různých vzdělávacích akcí pořádaných odbory mládeží, na kterých jsme s radostí spolupracovali. Naši misionáři tak mohli být součástí Infuze (Křesťanské sbory), Impulzu (AC), Studny (CB), Watch&Follow (CB), Impulsu (CB). Měli jsme tu čest pomáhat i na konferenci OS Isachar. Je skvělé, že můžeme být součástí věcí, které vznikají přímo v rámci denominací.