O nás

Křesťanská akademie mladých, z.s. (KAM) je nezisková organizace zaměřená na práci s mládeží v rámci celé České republiky. Působí zde od roku 1997 a za hlavní cíl si klade připravovat, inspirovat, trénovat a školit mladé vedoucí v církevním prostředí. Tento záměr je realizován v úzké spolupráci s církevními institucemi prostřednictvím široké nabídky programů a aktivit. Jakožto certifikovaná organizace pro poskytování všeobecné primární prevence pracuje také na základních a středních školách.

Chceme vidět Bohem způsobené hnutí mezi mladými lidmi, kteří najdou svůj domov v církvi a proměňují společnost.

Naším posláním je připravit mladé vedoucí k naplnění Kristova poslání skrze místní církev.

Vedení KAM

Správní rada

Historie

Počátky vzniku Křesťanské akademie mladých (KAM) sahají do roku 1990, tedy čerstvě po Sametové revoluci, která otevřela dveře novým možnostem na území České republiky. Pořádaly se zde první anglické letní a víkendové pobyty a v souvislosti s nimi také vznikaly úzké kontakty s různými misionáři a pracovníky s mládeží ze západních zemí.

V listopadu 1993 se do České republiky přestěhoval Dave Patty, který byl součástí rodící se americké organizace Josiah Venture (JV). Jeho první misijní počínání vzniklo v Havířově. Současně se programy pro mládež začaly rozvíjet také v Ostravě. Do roku 1997 se uspořádalo 11 anglických letních kempů. V návaznosti na tento nárůst vznikla Škola vedoucích mládeží a Pracovní dny týmů zaměřené na podporu a trénink pracovníků s mládeží.

Dne 2. srpna 1997 byl KAM oficiálně zaregistrován jako občanské sdružení zastřešující tuto práci. Zakládajícími členy výboru byli Dave Patty, Vladek Lipus a Ken Pitcher.

Jako zázemí pro podporu této práce bylo zakoupeno rekreační středisko v Malenovicích, které bylo následně přebudováno na moderní konferenční centrum.

Milníky KAM

1993 Příchod Dave a Connie Patty do Havířova

1994 První anglický kemp

1996 Pořádání programů Škola vedoucích mládeží a Pracovní dny týmů

1997 Založení občanského sdružení KAM

1998 Koupě objektu v Malenovicích; vznik Stáže – vzdělávacího programu pro vedoucí

2001 Dokončení rekonstrukce hotelu a konferenčního centra KAM

2002 Založení Josiah Venture (JV) NFP a uzavření spolupráce s KAM

2006 Vysílání EXIT 316 – historicky 1. křesťanského pořadu pro mládež na ČT

2007 Přesun sídla KAM do zrekonstruované kancelářské budovy ve Frýdlantu nad Ostravicí

2008 Vysílání EXIT 316 Mise; vznik projektu EXIT Tour

2009 Zahájení hudební služby Fusion

2010 Spoluzaložení Etické výchovy, o.p.s. (pomoc se zaváděním etické výchovy do škol)

2012 Vznik Journey – nové formy stáže pro vedoucí

2013 Rozšíření nabídky kempů (anglické, sportovní, multicampy)

2014 Dokončení výstavby 5 roubenek v areálu hotelu; přechod KAM na spolek

2016 Rozvoj práce na školách v rámci programu Škola pro Život; rozvoj programů pro mladé vedoucí v rámci RiseUp

2017 Certifikace KAM pro poskytování preventivních programů

2018 Nové tréninkové programy pro mladé vedoucí: RiseUp konference, učící se skupiny Equip, mentoring/koučink; kampaň Církev pro mladé

2019 Podpora mladých vedoucích skrze práci v regionech (M+ skupiny aj.); vznik sportovního programu EDGE Ultimate Frisbee; založení bakalářského studijního programu ForMission (pod JV)

2020 Projekt Komenský 2020; online tréninky: webináře, e-learning, Instagram, atd.; tvorba alternativních verzí KAM programů vlivem pandemie Covid-19

Josiah Venture

jv-logo

KAM je členskou organizací mezinárodní skupiny Josiah Venture (JV), která působí v 16 zemích střední a východní Evropy spojených stejným posláním v práci s mládeží. Mateřská a řídící organizace Josiah Venture NFP má sídlo v USA. (www.josiahventure.com)