Ohlédnutí za rokem 2021

Rok 2021 byl stejně jako předchozí značně ovlivněn pandemií Covid. Dlouhodobý lockdown znamenal pro vedoucí a týmy mládeží velký nápor a často ztrátu motivace a výhledu. Proto se podpora mládeží v Covid době a pomoc s jejich restartem stala spojujícím článkem většiny aktivit KAM v uplynulém roce. Toto téma se odráželo jak v osobním provázení, které jsme poskytovali vedoucím mládeží, tak v nabízených trénincích. Současně se dotýkalo i většiny KAM programů, které jsme v reakci na aktuální omezení upravovali do alternativních podob a s uvolněním restrikcí zase pomáhali restartovat.

Koncem léta jsme uspořádali pobyt pro vedoucí mládeží v Krkonoších: Frontline – pro ty, kteří slouží druhým. 60 účastníků z 6 denominací tam mělo příležitost načerpat inspiraci pro další školní rok, navázat vztahy a oddechnout si po náročném Covid roce. Na základě velmi pozitivní zpětné vazby od účastníků jsme se domluvili na konání tohoto typu akce co 2 roky. 

Společně s denominacemi jsme také realizovali anketu “Jak se daří českým mládežím”, kterou vyplnilo 112 mládeží. Tento průzkum poskytující cenný náhled do aktuální situace a potřeb mládeží bychom rádi každoročně opakovali.

Spolupracujeme také na Rozcestníku materiálů – webu s tematicky tříděnými zdroji pro vedoucí mládeží.

V Covid době nabyla na důležitosti osobní podpora a doprovázení mladých vedoucích v jejich službě v církvi, kterou aktuálně poskytuje 14 pracovníků KAM (10 FTE) 70 mládežím a jejich vedoucím. Do nového školního roku jsme doprovodili téměř 200 vedoucích mládeží a členů týmů na 16 Recharge setkáních konaných na různých místech České republiky.

Pandemie akcelerovala přesun KAM Tréninků na sociální sítě a využití dalších digitálních forem pro školení mladých vedoucích. Během celého jara jsme v rámci projektu COVIDÍŠ skrze osobní online rozhovory a dotazník na sociálních sítích zjišťovali, co vidí a jak se cítí mladí lidé a vedoucí v covidové době. Tématům, která se v průběhu tohoto průzkumu nejčastěji opakovala (Strach a nejistota, Skutky lásky, Modlitba, Spontánnost, Vize) jsme následně věnovali sérii talkshow na KAM youtube kanále a inspirativní kampaň na KAM instagramu.

Nově jsme vytvořili e-learningový kurz BASELINE – 11 základních interaktivních lekcí provázených vedoucími z různých denominací, které mohou sloužit jako základní trénink pro pracovníky s mládeží v různých rolích.

V rámci interních tréninků KAM jsme uspořádali první tréninkový den pro vedoucí KAM a také první tréninkový den pro všechny pracovníky KAM.

Pandemická situace nejvíce dopadla na oblast programů. Programové týmy KAM přesunuly část své kapacity k podpoře mladých vedoucích, pracovaly na alternativních a inovativních formách programů a podílely se na přípravě letní sezóny. Během léta se uskutečnilo 23 kempů různého zaměření – angličtina, sporty, hudba, učednické Ignite kempy.

Po létě jsme se zaměřovali na restartování programů. S radostí konstatujeme, že se podařilo obnovit pravidelné schůzky 10 Fusion sborů z 12 a 8 EDGE Ultimate Frisbee klubů z 9 a přibyl 1 nový EDGE tým v Havířově. 

Na začátku října se uskutečnila unikátní streamovaná akce EuroFusion, do které Fusion sbory připravily hudební videa.

EDGE týmu se podařilo uspořádat v druhé polovině roku 2 turnaje Ultimate Frisbee (Praha, Pardubice), každého se zúčastnilo okolo 100 hráčů. V Covid období bylo uspořádáno 10 turnajů v e-gamingu jako alternativní kontaktní služba s průměrnou účastí 45 hráčů / celkem 250 unikátních hráčů.

Cesty do škol byly vzhledem k nekončící pandemii stále komplikované. Program EXIT Tour se tak v roce 2021 mohl uskutečnit pouze na podzim ve 2 městech / 5 školách, kde téměř 600 studentů absolvovalo preventivní přednášky a odpoledne pak někteří z nich přišli na párty s mládežníky v církvích, které byly spolupořadateli.

Škola pro Život v březnu 2021 završila projekt Komenský2020 vyhlášením vítěze v soutěži Projekt proměny, které se zúčastnilo celkem 34 školních tříd a skupin mladých lidí (shrnující video projektu). Téma Komenský pokračuje jako Komenský – Příběhy lidskosti v řadě dalších programů, které se uskutečnily ve školách a na mládežích naživo, ale i online. Oslovili jsme 1609 studentů na 41 základních a středních školách. Pro učitele a lektory jsme konali tyto významné akce: Recharge (55 účastníků), Učitelé naděje zakotveni v nebi (175 účastníků), Online akademie Školy pro Život (420 účastníků), Daniel akce (37 účastníků), Lektorská konference (40 účastníků). Do nového školního roku vstoupilo také nové KAM oddělení Duchovní dědictví, jehož cílem je pomoci místním církvím budovat kontakty se školami skrze duchovní a etické programy.

V uplynulém roce probíhaly prezentace a ochutnávky nového zážitkového programu Quest. Tato outreach služba umožňuje mládežím navazovat a budovat vztahy s novými lidmi na bázi silných společných zážitků (divadlo, larpy, psychologické aktivity, storytelling)  a následných diskuzí. Je možné ji využít jako doplněk stávajících aktivit v rámci mládeže, nebo jako samostatnou kontaktní službu místní církve. 

Inovační projekt Worship.ko je zaměřený na praktický rozvoj vedoucích chval a jejich týmů a poskytuje také zdroje pro službu ve chvalách. V současné době může vedoucím chval nabídnout studium #Worship – Na chvále záleží, pracovní mentoringové skupiny a workshopy, a to buď uceleně v rámci ročního programu, či samostatně.

Covid období jsme využili také pro zlepšování našich nástrojů a systémů. Dokončili jsme nový KAM web s přehlednou nabídkou pro naše cílové skupiny, jehož součástí je nově také e-shop se vzdělávacími materiály pro službu a KAM merch. 

V Konferenčním centru Malenovice jsme dokončili rekonstrukci kuchyně, restaurace a zastřešení terasy.

Přání do roku 2022

Jsem vděčný všem pracovníkům KAM, našim dárcům, mládežím a církvím, které nám i nadále dávají důvěru a pokračují v partnerství na Božím díle v naší zemi.

Děkuji za podporu a finanční dary, kterými jste v uplynulém roce stáli za našimi pracovníky a projekty, a spolupodíleli jste se tak na formování mladých vedoucích a zdravých mládeží v českých církvích.

V Kristu,