Ohlédnutí za rokem 2022

Zveme vás k ohlédnutí za naší službou v uplynulém roce, ve kterém jsme oslavili 25. narozeniny KAM (Křesťanské akademie mladých).

V roce 2022 jsme spolupracovali se 123 z 206 mládeží, které aktuálně evidujeme v rámci evangelikálních církví v České republice, a to různými formami a v různé intenzitě. Činnost KAM se zaměřovala primárně na podporu mladých vedoucích a mládeží skrze osobní doprovázení, programy a různé formy vzdělávání.

Za klíčový prvek naší služby pokládáme součinnost s denominacemi, kterou jsme v uplynulém roce rozvíjeli jak na bilaterální úrovni, tak i skrze společné projekty. Ve spolupráci KAM, ČEA a SNF se uskutečnil Průzkum religiozity mládeže. Na následném setkání se zástupci denominací jsme diskutovali, co z výsledků plyne pro další směřování služby mladým v České republice. Zajímavým zjištěním bylo například, že 25% mladých lidí vyjádřilo zájem dovědět se více o Bibli. Náhled do aktuálního fungování křesťanských mládeží jsme získali díky anketě Jak se daří českým mládežím, které se zúčastnilo 82 mládeží z 8 denominací. Podstatnou složkou spolupráce s denominacemi byla oblast vzdělávání vedoucích a mládeží.

Je nám ctí, že jsme se mohli spolupodílet na řadě denominačních i naddenominačních akcí pro mládež (UNITED, Kristfest, Encounter, BrodFest, Impulz, Impuls…) Společně začínáme připravovat 2. ročík mezidenominačního pobytu pro vedoucí mládeží, Frontline 2023.

V návaznosti na aktuální situaci a potřebu vzrostl zájem pracovníků s mládeží o program zaměřený na krizovou intervenci, mentální zdraví a pastoraci. V uplynulém roce ho mohl náš pastorační pracovník nabídnout pro více než 10 různých skupin či akcí.

 

Jeden ze společných mezidenominačních projektů, který se podařilo v roce 2022 dokončit, byl web https://zdrojeprovedouci.cz/, rozcestník materiálů pro pracovníky s mládeží. Ve finální fázi je příprava e-learningového tréninku pro nové vedoucí mládeží, který připravujeme ve spolupráci s odbory mládeží AC, CB, SCEAV a BjB. V plánu je jeho využití v kombinaci s osobním mentoringem, který pro nové vedoucí zajistí odbory mládeží, nebo regionální pracovníci KAM. Nejen pro vedoucí mládeží jsme připravili inspirační podcast Nedopečeno (KAM Youtube), sérii autentických rozhovorů s našimi hosty z různých denominací, kteří otevřeně mluví o své službě i životě.

Nově jsme nabídli specializovaný trénink pro vedoucí chval a chválící skupiny. Ročním programem Worship.ko prošly v uplynulém roce 2 církve – v Praze a ve Frýdlantu n. Ostravicí, celkem 5 týmů chval. Jsme v kontaktu s dalšími zájemci o studium knihy Na chvále záleží. Na podzim proběhl Worship.ko víkend za účasti 65 lidí, včetně deseti průkopníků chval z 90. let, kteří symbolicky předali štafetu nové generaci.

I v roce 2022 jsme pokračovali v osobní péči o mladé vedoucí se zaměřením na jejich osobní rozvoj i na rozvoj mládeží v místních církvích. Tuto službu jsme poskytovali v 99 sborech/církvích, především z AC, CB, SCEAV aj., a uskutečnili jsme 355 setkání s 165 lidmi, především s vedoucími mládeží, členy týmů, příp. vedoucími církví. Doprovázení mladých vedoucích probíhalo buď individuálně, nebo v tzv. M+ skupinách.

Začátkem školního roku 2022/23 okolo 100 mladých vedoucích a členů týmů mládeží využilo příležitost zúčastnit se inspirativních Recharge setkání, tentokrát na téma Být posli naděje. Setkání se konala na 8 místech v 5 krajích České republiky. Další 2 proběhnou začátkem roku 2023.

V průběhu roku proběhlo 8 misijních týdnů Ignite a tréninková akce Ignite Festival se 200 účastníky. Dvě skupiny mladých lidí, s nimiž jsme organizovali Ignite týdny v minulosti v jejich městech, podnikly obdobný typ akce během léta na 2 místech v jižní části Norska. 

Z pravidelných kontaktních programů pořádalo 9 místních církví hudební službu Fusion a 9 církví sportovní službu EDGE Ultimate Frisbee. V rámci EDGE jsme uspořádali v průběhu roku 4 frisbee turnaje a 5 EDGE gaming turnajů. Církev ve Strakonicích se stala prvním průkopníkem nové zážitkové kontaktní služby Quest a druhý zážitkový klub vznikne počátkem roku v Brně. Quest mohly mládeže v průběhu roku ochutnat na řadě akcí i na speciálních zážitkových víkendech.

V létě prohěhlo 12 kempů ve spolupráci s místními církvemi a kromě toho se 7 místních společenství zúčastnilo Highway Camp, kempu napříč kontaktními službami EDGE (sport), Fusion (hudba) a Quest (zážitkové hry).

V roce 2022 proběhlo 7 EXIT Tour, projektů ve městech a na školách s návaznými programy v místních církvích, a to ve městech Bohumín, Frýdlant n.O., Klášterec n.O., Třebíč, Plzeň, Žatec, Ostrava. Nově se staly součástí EXIT Tour také programy Duchovního dědictví, díky kterým se žáci a studenti na školách mohou dozvědět o důležitých životních hodnotách, o Husovi, Komenském či o Bibli. Připravujeme také koncept pravidelných školních klubů, který má do budoucna přispívat k propojení komunity místní mládeže se studenty a žáky, ať už v návaznosti na naše stávající aktivity na školách, nebo nezávisle na nich.

Škola pro Život v rámci lektorské práce na školách oslovila s preventivními a duchovními programy téměř 9.000 žáků. V červnu 2022 proběhlo v rámci projektu Komenský – Příběhy lidskosti vyhlášení šesti vítězů celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu, které se zúčastnilo celkem 25 školních tříd a skupin mladých lidí (shrnující video projektu). V březnu se podařil unikátní projekt Na kopec s Amosem, který připomínal na 25 kopcích v ČR narozeniny našeho učitele národů. Na konci října pak proběhl společně s EXIT projekt s Komenským v Plzni, v rámci kterého proběhlo na školách 40 projektových dnů a k tomu dalších 20 lekcí s Komenským.

Pro podporu učitelů a lektorů jsme konali tyto významné akce, které jim pomáhají být nositeli Boží lásky a pravdy ve školním prostředí: Daniel týden (30 učitelů, z toho 15 z Ukrajiny), Akademie Školy pro Život (169  účastníků na 14 událostech),  Lektorská konference (45 účastníků), Víkend Restart (13 učitelů). 

V reakci na válečný konflikt na Ukrajině jsme se začátkem roku 2022 zapojili do humanitární pomoci Ukrajincům. Od počátku války jsme spolu s naší polskou partnerskou organizací Fala přijali 1887 lidí (47 autobusů z Ukrajiny), kterým jsme poskytli ubytování a podporu v Konferenčním centru KAM v Malenovicích a konferenčním centru H2O v polských Kiczycích. Společně za obě organizace bylo na Ukrajinu posláno 260 tun zásob, převážně potravin.

Díky štědrosti dárců vznikl následně tzv. Žlutomodrý fond se záměrem pomoci se zapojením mladých Ukrajinců do místních komunit a finančně podpořit jejich účast na letních aktivitách pořádaných českými církvemi. Podporu z tohoto fondu využilo 23 církví/organizací z celé ČR pro 37 letních akcí, na něž mohlo být pozváno 772 mladých Ukrajinců.

Začátkem roku 2022 bylo Konferenční centrum v Malenovicích využito jako tranzitní centrum: během této doby prošlo hotelem přes 770 uprchlíků, kterým bylo poskytnuto krátkodobé zázemí pro odpočinek a zabezpečení základních potřeb. Od května se hotel vrátil do standardního režimu a poskytoval ubytování pro různé křesťanské i sekulární akce a pobyty. V červnu nás potkala nemilá událost, kdy byl vytopen velký sál a nová prosklená terasa, což omezilo komfort pro letní akce. Po celé léto probíhaly sanace a rekonstrukce velkého sálu, následně také plánovaná rekonstrukce kotelny. Pozitivním dopadem těchto zásahů je nová technika, lepší akustika a osvětlení.

Na konci léta proběhlo rozloučení s dlouholetým ředitelem Radkem Hlavsou, po kterém vstoupila do role manažerky hotelu Martina Lachová.

Celková obsazenost Konferenčního centra byla v roce 2022 přes 47%. Pro další období hledáme moudrost, jak balancovat mezi raketovým nárůstem cen vstupů a nutným zvýšením cen.

Jsem vděčný za všechny církve a mládeže, s nimiž jsme mohli spolupracovat v uplynulém roce. Těším se, co nám přinese partnerství v roce 2023.

Děkuji také všem podporovatelům, že jste v uplynulém roce stáli za našimi pracovníky, programy a projekty. Velmi si vážím vašeho podílu na formování mladých vedoucích a zdravých mládeží v českých církvích.