Pozvěte Komenského na Noc kostelů

Komenský si prošel obdobím morové nákazy, zažil 30 letou válku, mnoho let byl uprchlíkem. Rozumí našemu strachu a obavám z epidemie i válce na Ukrajině. Ukažme během Noci kostelů skrze život Komenského na Krista – jedinou naději pro tento svět.

Často hledáme způsoby, jak pozvat své nevěřící přátele do církve a sdělit jim srozumitelnou formou evangelium. Zkusme na Noc kostelů využít letošní 430. výročí narození Učitele národů jako most, nástroj. Skrze Komenského myšlenky, které vypovídají o jeho naději složenou v Ježíši, můžeme od uznávaného učence přejít ke Spasiteli.

Přirozenou formou můžeme na Noc kostelů přizvat k veřejnému čtení vybraných pasáží z Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských známé osobnosti z naší obce nebo města. Může se jednat o starostu, učitele, umělce, podnikatele atd., kteří se zapojí do čtení pasáží ze sedmi klíčových oblastí proměny společnosti: politika, podnikavost, media, rodina, vzdělání, kultura, víra.

Veškeré materiály k uspořádání Noci kostelů v různých denominacích pro vás připravila Škola pro Život, jedna ze služeb Křesťanské akademie mladých. Proč ne Kristus, ale Komenský? Odpověď na tuto otázku si můžete poslechnout v podcastu s týmem Školy pro Život.

Pokud máte zájem dozvědět se o organizování Noci kostelů s Komenským více, naprosto nezávazně, máte tak možnost 27. 4. od 19 hodin na online webináři s realizátory projektu Komenský – Příběhy lidskosti.