REGIONÁLNÍ PODPORA VEDOUCÍCH MLÁDEŽNICKÝCH AKTIVIT

Naším záměrem a touhou je posilovat mladé vedoucí v ČR skrze osobní podporu a doprovázení v jejich službě v církvi tak, aby svým hlubokým osobním vztahem s Ježíšem směřovali k naplnění Kristova poslání skrze místní církev.

Naše podpora probíhá skrze:

  • Doprovázení – někdy vedoucí potřebuje mít někoho, kdo se o jeho službu zajímá, modlí se s ním a může s ním sdílet radosti a starosti služby
  • Mentorink/trénink – někdy se vedoucí potřebuje naučit nové znalosti či dovednosti
  • Koučink – pomocí správných otázek pomáháme vedoucím se dostat zase o krůček dál ve svém rozvoji
  • Krizová intervence – pomáháme vedoucím vypořádat se s těžkými situacemi na mládeži či v životech mládežníků
  • Rozhovory o mládeži s vedením sboru – pomáháme vedoucím sborů porozumět lépe mladé generaci a jejím potřebám

Naše podpora není o přinášení nějakého učení, ale o praktické pomoci tam, kde to daný vedoucí, mládež či sbor potřebuje. Velkou výhodou je, že kvůli tomu nemusíte nikam jezdit. Chceme být tam, kde jste i vy – ve vašich městech a sborech. Níže najdete medailonky našich pracovníků regionální podpory – hledat je můžete dle místa bydliště nebo podle jejich specializace. Věříme, že máme společný cíl – růst mladé generace ke zralosti v Kristu tak, aby z nich vyrostli silní vedoucí, kteří budou vstupovat do nových výzev.  

Region západ
Region střed
Region východ

Ben Robertson

Region západ

Ben vystudoval Leadership na Bethel University (USA) a už během svých studií létal do ČR a pomáhal organizovat letní English campy. V roce 2019 se přestěhoval do Ústí nad Labem a od té doby slouží jako podpora pro vedoucí mládeží z Ústeckého regionu.
Ben věří, že Bůh dělá v tomto kraji úžasné věci a mnohé další připravuje. Nedávno dokončil certifikaci Gallup Strenghts a stal se tak oficiálním osobním koučem. Ben má mnoho zkušeností s vedením mládežnických skupin jak v USA tak i v ČR. Vedoucí v ČR podporuje zejména skrze koučink, mentoring i osobní doprovázení.

brobertson@kam.cz
Číst více

Sarah Robertson

Region západ

Sarah má mnoho zkušeností s vedením mládežnických skupin, osobním mentorinkem a vedením letních misijních campů. V roce 2019 se přestěhovala do Ústí nad Labem a od té doby slouží jako podpora pro vedoucí mládeží z Ústeckého regionu. Spolu s manželem Benem věří, že Bůh dělá v tomto kraji úžasné věci a mnohé další připravuje.
Sarah se věnuje zejména ženám-vedoucím a soustředí se na učednické vztahy vedoucí druhé lidi k Ježíši. Aktuálně studuje na univerzitě Wheaton (USA) obor evangelizace a leadership.

srobertson@kam.cz
Číst více

Michal Soukup

Region východ

Michal se stal křesťanem ve 12 letech a od svých 15 let byl vedoucím nejprve dorostu a posléze mládeže. Své bohaté zkušenosti nyní používá v rámci podpory vedoucích mládeží, a to zejména formou mentorinku a skrze rozhovory s vedoucími církví o propojování generací.
Michal vystudoval makromolekulární chemii a několik let pracoval jako učitel. Ze zdravotních důvodů pak změnil profesi a působil 15 let v oblasti financí na různých pozicích. V roce 2018 se rozhodl nabité zkušenosti zúročit ve službě na plný úvazek a od roku 2019 pracuje v KAM jako vedoucí regionální podpory mladých vedoucích.

msoukup@kam.cz
Číst více

Greg Strock

Region střed

Greg žije se svou rodinou v České republice více než 10 let a za tu dobu spolupracoval s 50 sbory různých denominací. Celkově má 30 leté zkušenosti se službou mladým lidem. Vedl dorostové a mládežnické skupiny jak v USA, tak i v ČR. Nejraději slouží na letních campech a mládežnických víkendovkách, protože to jsou místa, kde Bůh často mění životy.
Greg rád vede lidi ke Kristu skrze osobní učednictví. V rámci podpory mladých vedoucích používá nejčastěji koučink a mentorink.

gstrock@kam.cz
Číst více

Justin Holden

Region střed

Justin se do ČR přestěhoval z USA v roce 2013. Posléze se zapojil do služby v Odboru mládeže Apoštolské církve, kde působí v týmu Kristfestu a nyní nově rozjíždí síť pro YA v rámci AC. V roli osobní podpory rád pomáhá mladým vedoucím, kteří hledají nové způsoby jak rozšířit či zefektivnit svou službu.
Justin začal vést první skupinku středoškoláků, když mu bylo 16 let. Od té doby vedl mnoho různých skupin mladých lidí. Ve volném čase se věnuje chovu akvarijních krevetek, čte teologické či fantasy knihy. Miluje svou rodinu a dobrou kávu.

jholden@kam.cz
Číst více

Mark Krupa

Region střed

Mark se v ČR věnuje mládeže a její vedoucí již 25 let. Rád by viděl zdravé a rostoucí mládežnické skupiny v každém městě České republiky. I proto organizuje Group coaching pro týmy vedoucích, dále individuální on-line koučink a koučink víkendy v Alpách.
Mark miluje vyjížďky do přírody, ať už na elektrické koloběžce, motorka či sněžnicích. Často také natáčí, spolu s mládežnici, přírodu či akce z dronu.

mkrupa@kam.cz
Číst více

Jonathan a Veronika Rosen

Region východ

Jonathan a Veronika se poznali při společné službě pořádání English campů. Žijí v Ostravě již 10 let a společně slouží v týmu vedení mládeže a vedou skupinku mladých dospělých 20+. Oba mají rádi vyučování, trénink a učednictví, skrze které mohou lidé nejen přicházet ke Kristu, ale i růst ke zralosti.
Od roku 2022 jsou zapojení v KAM v regionální podpoře vedoucích, kde mohou skrze mentorink předávat své dlouholeté zkušenosti se službou mladým lidem. Oba touží po tom, aby viděli hnutí mezi mladými lidmi, kteří budou naplňovat Kristovo poslání.

jrosen@kam.cz
Číst více

Jan Rokosz

Region východ

Honza učil v Montessori škole, kde získal nadšení i zkušenosti pro práci na školách. V roce 2017 zahájil spolupráci s KAM, kde koordinoval celonárodní projekt Komenský 2020 a zároveň se stal lektorem Duchovního dědictví.
Vedoucím mládeže se stal ve svých 18 letech a od té doby se věnuje službě mladým lidem. Mnoho let byl v týmu vedení „Megáče“, setkání mládeží Apoštolské církve z Moravskoslezského kraje. Aktuálně v KAM působí jako regionální podpora vedoucích mládeží a to zejména skrze mentorink a koučink.

jrokosz@kam.cz
Číst více

Brad Kaspar

Region východ

Brad se v roce 2000 zúčastnil prvního English campu v České republice. Již po dvou letech byl Bohem povolán do služby na plný úvazek a přestěhoval se do ČR natrvalo. K silným stránkám jeho služby patří osobní zájem o každého, komu se věnuje, a také mentorský způsob podpory.
Brad je součástí sboru CB Maják Vsetín, kde mnoho let vedl různé mládežnické skupiny, věnoval se misijní práci na školách a pomáhal organizovat letní Enslish campy. Se svou rodinou bydlí ve Vsetíně a slouží vedoucím mládeží z církví v širokém okolí.

bkaspar@kam.cz
Číst více