Zprávy z KAM | jaro 23

“Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.” 1. Petrova 1,3

Milí přátelé,

posíláme Vám jarní pozdravy z KAM. Jaro je časem nových začátků a zrození. Pro nás je i časem nových příležitostí napomáhat spolu s Vámi ke zrodu nových věcí v našich mládežích a k šíření živé naděje mezi mladé lidi v České republice. V Jarních zprávách z KAM bychom Vám rádi dali nahlédnout do toho, co se v tomto období v KAM děje, i jaké jsou naše plány na léto.

Dušan Drabina

Dušan Drabina

ředitel KAM

EVANGELIZAČNÍ TRÉNINKY A PROGRAMY

Fusion

Lokální Fusion sbory využívají jarní sezónu k přípravě na koncerty v závěru školního roku a jednotlivé Fusiony se chystají na letní kempy. Čerstvě máme za sebou festival Fusiondary International, kterého se zúčastnilo okolo 650 lidí z 10 zemí. Toto setkání je pro mladé účastníky mimořádnou příležitostí být součástí něčeho většího a propojit se s dalšími Fusiony na mezinárodní úrovni.

Quest

V rámci zážitkového programu Quest proběhla řada promo akcí a několik církví se připravuje na start Quest  klubu na podzim nebo na jaře příštího roku. Během léta chystáme čtyřdenní CON-QUEST kemp (12.-15.7.), a to nejen pro existující Quest kluby, ale také pro zájemce, kteří o této službě uvažují. Pokud mezi ně patříte, neváhejte napsat na quest@kam.cz, nebo se registrujte ZDE.

EDGE Sports

Vítáme nový EDGE klub, který nastartoval tréninky pod hlavičkou ELIM Písek. Z osmi existujících EDGE týmů se sedm potkalo na březnovém turnaji v Praze, kterého se zúčastnilo skoro 100 lidí. V dubnu proběhl teambuildingový turnaj s vybranými trenéry EDGE týmů. A školní rok vyvrcholí dvoudenním turnajem, který připravujeme v červnu na Vsetíně. Kromě samotného sportovního utkání je to i příležitost pro zamyšlení nad tématem s křesťanskou náplní, rozhovor s některým z trenérů o víře a v neposlední řadě k prohloubení vztahů v jednotlivých týmech i mezi týmy navzájem.

Letní kempy

Kempový tým KAM aktuálně naplno žije přípravami na letní sezónu. Letos plánuje kemp 10 mládeží, z toho jedna úplně poprvé a jedna po delší pauze. V rámci příprav jsme ve spolupráci s tréninkovým týmem KAM pořádali dva Tréninkové dny – v Ostravě a v Praze, na kterých bylo vyškoleno 70 mládežníků. Příprava byla tentokrát více zaměřena na Kristovy výzvy a jak je uplatnit před kempem i v jeho průběhu. Skrze téma Part of the plan bude mladým lidem na kempech představen biblický příběh se zaměření na téma vykoupení. Na kempech budou vypomáhat 3 stážisté (interni) ze 3 různých koutů světa – z USA, Irska a Česka. A na zapojení se těší také zahraniční týmy, které se po delší Covid době rády vrací k této misijní činnosti.

VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽÍ A TÝMŮ MLÁDEŽE

V březnu proběhla dvoudenní Konference pro pracovníky KAM s velmi inspirativním programem Michala Apetauera na téma Otevřené komunity mládeže. V tomto tématu jsme pokračovali i na navazující konferenci pro zhruba 30 vedoucích pracovníků s mládeží. Jejím záměrem bylo otevřít téma misie a evangelizace v českém kontextu, sdílet příklady dobré praxe jak otevírat mládeže navenek a současně si pojmenovat překážky. Mimo jiné jsme diskutovali o možnosti využít seriál The Chosen o Ježíšově životě jako nový nástroj pro oslovení mladých lidí.

V tomto roce opět pokračujeme s podcastem Nedopečeno – nejnovější díly pojednávají o tématech jako je zakládání nové církve, mládež na malém městě a regionální spolupráce. Zveme vás k poslechu nových dílů, které budou nadále vycházet ve frekvenci co 14 dní. Můžete jej poslouchat na Spotify anebo jako videopodcast na našem Youtube. Další praktické a inspirativní zdroje pro pracovníky s mládeží pro vás pravidelně doplňujeme na webu zdrojeprovedouci.cz

S odbory mládeží chystáme 2. ročník Frontline, inspirativní letní pobyt pro vedoucí mládeží. Letos bude zaměřený na téma Učednictví ve 21. století, kterým nás provede Dave Patty coby hlavní řečník. Níže najdete videoukázku z minulého ročníku.

Worship.ko

Liberecké AC a zástupce z Varnsdorfu dokončili studium pro vedoucí chval, kterým je provedl náš Worship.ko tým. V návaznosti na něj proběhla půlka praktických workshopových dní, které budou dále pokračovat i v průběhu května.

Těší nás velmi pozitivní ohlas na Workshop technických umění, který jsme uspořádali v Třinci pro 33 zvukařů a techniků projekce. Pokud jste neměli příležitost se zúčastnit a rádi byste se rozvinuli v těchto dovednostech, zveme vás na opakování Workshopu technických umění 3.6. v Praze. Počítáme s účastí zhruba 35 lidí. V případě vašeho zájmu nám dejte vědět.

Okolo 200 lidí se začátkem dubna zúčastnilo Konference chval a uctívání v Cityhouse v Brně, kterou spolupořádalo Worship.ko spolu s manželi Malinovými a Timothy Worship Centrem.

Worship.ko bude také součástí festivalu Na výšinách v Praze. A 17.6. podpoří svou účastí evangelizační akci Den pro Zlaté hory, pořádaný společně s Tělo v pohybu z.s. a Timothy Worship Centrum.

Fotografie pořídil Aleš Náhlý

REGIONÁLNÍ PODPORA VEDOUCÍCH MLÁDEŽNICKÝCH AKTIVIT

Nadále vnímáme jako důležitou součást podpory mládeží také osobní provázení vedoucích mládeží poskytované v různých regionech České republiky pracovníky KAM i pracovníky z jednotlivých denominací. Zpětné vazby těch, kteří tuto podporu přijímají, nás opakovaně přesvědčují o tom, jak je pro mladé vedoucí důležité mít v této nesnadné službě podporu někoho, kdo jde vedle nich.

„Už více než rok se scházím s vedoucím mládeže z malé vesnice v Beskydech. Je to mladý muž, který touží po tom, aby mohli mladí lidé naplno následovat Ježíše. Sám totiž prožil radikální změnu života po tom, co se rozhodl jít za Kristem. Díky dobrým vztahům s jeho pastorem jsem měl před nedávnem možnost kázat a mluvit o své službě v jejich církvi. Tento mladý vedoucí vedl celé shromáždění. Když mě na úvod začal představovat, přál jsem si být neviditelný. Mluvil o mě před celým sborem v takových superlativech, že jsem se opravdu červenal. Vyjadřoval vděčnost za podporu, moudrost, zkušenosti a to, že spolu můžeme trávit čas. Zpětně jsem si uvědomil, jak moc pro mladé vedoucí znamená opravdový zájem, ochota naslouchat, případně i poradit v těžké situaci, zkrátka být tu s nimi a pro ně.“

(Honza Rokosz, pracovník Regionu Východ)

Více o regionální podpoře vedoucích mládeží a mládežnických aktivit se dočtete v nové sekci KAM webu Regionální podpora vedoucích, kde také najdete medailonky jednotlivých regionálních pracovníků, kteří ji nabízejí.

Ilustrační fotografie

PODPORA KŘESŤANSKÝCH UČITELŮ A LEKTORŮ

Duchovní dědictví

Ve spolupráci s Katechetickým a pedagogickým centrem v Ostravě proběhlo školení lektorů Duchovního dědictví na téma Poselství křesťanských Velikonoc. Ti následně realizovali desítky programů ve školách a oslovili stovky dětí, jimž přiblížili příběh Ježíše Krista. Měli jsme radost z pozitivní odezvy učitelů a otevření dveří škol pro další programy Duchovního dědictví.

“Děkujeme za kreativní přiblížení biblického příběhu o ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista.” (učitel)

Škola pro život

Škola pro Život ve spolupráci s F-nadací otevírá možnost podpory pracovníků v otevřených misijních klubech a nových lektorů ve školách. Uzávěrka grantu je do 11.6. 2023. Více info na webových stránkách F-nadace v sekci žádost o grant.

Již čtvrtým rokem pod záštitou MŠMT realizujeme projekt Komenský – Příběhy lidskosti. 31. 5. 2023 se těšíme na slavnostní vyhlášení vítězů celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu v Praze. Kdo z 20 týmů bude vítězem ve třech věkových kategoriích? O tom můžete rozhodnout i vy a také se od září přihlásit do dalšího ročníku soutěže. Veřejně hlasovat bude možné zde.

Pro křesťanské učitele plánujeme 17.-19.8. 2023 Restart, víkendový pobyt, kde se zastaví, ohlédnou, zamyslí nad svým životem v Boží přítomnosti, vytvoří si mapu života, nastaví své priority a vykročí do nového školního roku s novým posilněním. Pošlete bližší informace svým přátelům. 

19.-24. 8. 2023 zveme křesťanské pedagogy na Letní školu charakteru. Pokud vás zajímá jak být učitelem charakteru a umět dalším učitelům různých aprobací předat, jak mohou učit etiku v rámci jejich předmětu, přihlaste se zde.

NOVINKY

EDGE Gaming

V rámci vztahově orientovaných služeb si uvědomujeme, že jednou z mainstreamových oblastí, do které bude užitečné vstoupit, je gaming. Vnímáme to jako další prostor, kde se přirozeně můžeme setkat s určitou skupinou mladých lidí a oslovit je. Jsme rádi, že se připravuje pilotáž zkušebního gamingového klubu. Tyto kluby by měly mít podobnou filozofii jako jiné služby KAM typu Fusion, EDGE, Quest a propojovat různorodé prvky jako je zamyšlení, sdílení, občerstvení a v případě gamingu pak různé gamingové aktivity (počítačové hry, konzole, deskové hry).

Motion

Rádi bychom viděli, aby aktivity na školách, realizované skrze EXIT, Školu pro Život a Duchovní dědictví, nesly trvalejší ovoce v podobě mladých lidí, kteří zůstanou v kontaktu s mládeží a místní církví. Nyní pracujeme na metodice a materiálech pro studentské kluby Motion, jejichž náplní by kromě obvyklých činností (hry, sdílení, občerstvení…) byla také společná práce na projektech, které přinášejí změnu do společnosti (charitativních, sociálních, eko…). Vycházíme z porozumění, že řada lidí z mladé generace má motivaci se podílet na něčem užitečném a že projekty přinášející změnu mohou být společnou zájmovou činností, kolem které se dá vytvořit klub, podobně jako je hudba zájmovou činností pro Fusion sbory, nebo sport pro  EDGE kluby apod. Kluby by měly trvat minimálně 3 měsíce a měly by fungovat ve spojení s místní mládeží. Předpokládaná pilotáž je na podzim. V případě zájmu se obracejte na Milana Szturce (mszturc@kam.cz).

ŽLUTOMODRÝ FOND NA PODPORU MLADÝCH UKRAJINCŮ

Je to více než rok, co válka na Ukrajině poznamenala životy mnohých. Pomoc Ukrajině je stále aktuální a potřebná. Žlutomodrý fond je jednou z cest, jakou můžeme pomoci, a to primárně k integraci mladých ukrajinských uprchlíků do místních komunit. České církve a organizace mohou být v této práci nesmírně důležité. Minulé léto jsme díky štědrosti dárců měli možnost finančně podpořit částkou 2,2 mil. Kč přes 700 ukrajinských účastníků na letních aktivitách pořádaných po celé České republice. Dostala se k nám mnohá vyjádření vděčnosti za tuto možnost, jak od mladých Ukrajinců a jejich rodičů, tak i žadatelů, kteří akce pořádali. Letos s touto podporou můžeme díky Bohu pokračovat. Tímto vám dáváme výzvu k podávání žádostí přes Žlutomodrý fond. Více informací najdete na stránkách fondu: www.zlutomodryfond.cz.

KONFERENČNÍ CENTRUM MALENOVICE

Naší velkou touhou je, aby Konferenční centrum Malenovice nebylo vnímáno pouze jako místo pro business, ale také jako místo pro rozvoj mladých lidí. Občas slyšíme hlášku „Kdo nepracoval na Kamu, jako by nežil!“. Jsme rádi, že jsou u nás letní brigády vyhledávány mnohými mládežníky. Chtěli jsme tuto možnost trochu rozšířit a nabídnout prostor pro duchovní i duševní obnovu. Proto bychom rádi začali letos v létě s 5 měsíčním programem Re-start, zaměřeným na intenzivní čas s Bohem, několik hodin práce, osobní koučink a mentorink, čas pro modlitební obnovu… Pokud máte ve své mládeži někoho, kdo si chce dát pauzu po maturitě nebo VŠ, nebojte se mu nabídnout náš program. Bude o něj dobře postaráno. V případě zájmu se nám neváhejte ozvat.