Zprávy z KAM | podzim 23

SLOVO ŘEDITELE:

Milí přátelé,

zdravím vás po létě, které bývá pro pracovníky s mládeží velmi intenzivním časem. V tomto newsletteru vám přinášíme něco z toho, co jsme v prázdninovém období mohli ve službě mladým zažít jako pracovníci Křesťanské akademie mladých (KAM). Jsme rádi, že jsme mohli na řadě aktivit spolupracovat s mnohými z vás.

Školní rok, který máme před námi, bude pro KAM v určitém smyslu přelomovým, a to s ohledem na to, že na dubnové Výroční konferenci 2024 předám po 6 letech v roli ředitele KAM vedení Kubovi Vejmělkovi coby svému nástupci.

 

Já budu nadále součástí Josiah Venture (mateřské organizace KAM) se zaměřením na podporu národních vedoucích v jiných zemích. Krom toho budu pokračovat v rozvoji EGCC (European Great Commission Collaboration), organizace mobilizující evropské dárce na podporu křesťanských neziskových organizací. Jsem vděčný za 20 let, které jsem mohl strávit ve vedení KAM. Těším se na nový impuls pro rozvoj práce s mládeží v naší zemi!

Dušan Drabina

Dušan Drabina

ředitel KAM

EVANGELIZAČNÍ TRÉNINKY A PROGRAMY

Letní kempy

Prázdniny jsou ideálním časem pro společné pobyty mladých lidí, a tedy dobou, kdy má napilno náš Camps tým. Letos jsme měli tu čest pořádat kemp se 13 lokálními církvemi, které se podílely na uskutečnění 11 letních kempů spojených společným tématem Part of the plan (Součást plánu).

Těchto kempů se letos zúčastnilo 415 studentů. Vypomáhalo na nich 13 amerických týmů, které jsou stále velmi otevřené nejen k jednorázové pomoci na kempech, ale i k budování dlouhodobější spolupráce s českými sbory. Velkou pomocí byli letos 3 stážisti (interni) – z Česka, Irska a z USA, pro které byla služba na kempech významnou zkušeností a příležitostí k růstu.

„Stáž na kempu mi přinesla hodně zajímavých zkušeností. Každý kemp byl jiný a díky tomu jsem mohl vidět, jak rozlišně může fungovat služba v různých oblastech nebo velikostech mládeže. Mohl jsem díky tomu nasbírat spoustu nových podnětů i pro naše kempy s bysterskou mládeží. Zajímavé pro mě také bylo sledovat na kempu prolínání čeké a americké kultury, vidět rozdílnost životních stylů, ale zároveň zažít společně jednotu. Posunul jsem se také v komunikaci s lidmi, uvědomil jsem si, že každý máme svůj příběh, který můžeme sdílet s druhými, což jsem si mohl vyzkoušet i v praxi. Stáž ve mě celkově posílila srdce služebníka a ujistila mě, že s Bohem nic není nemožné.” 

Petr Cvejn, Camps stážista 

 Každoročně se potvrzuje zkušenost, že kempy nabízejí mimořádnou příležitost strávit intenzivní čas s mladými lidmi, naslouchat jim a nabídnout tolik potřebný zájem a přijetí. Toto klima otevírá dveře k osobním rozhovorům a sdílení. Podstatné je, že lokální mládeže zůstávají se studenty z kempů v kontaktu i po prázdninách, díky navazujícím aktivitám a osobním vztahům.

A nejlepší zážitky z kempu?

„Bylo tu mnoho lidí, kteří se upřímně zajímají, i když mě v životě neviděli…”

„Diskusní skupinka, protože ke mně hodně promluvila.”

„Bavila mě angličtina, protože byla předávána zábavným způsobem.”

Máte chuť udělat příští léto kemp i s vaší mládeží? Ozvěte se našemu kempovému týmu: https://kam.cz/camps/, nebo kontaktujte vašeho místního regionálního pracovníka.

 

Fusion

6 Fusion sborů pořádalo během léta kemp, a to v různé míře spolupráce s KAM. Tento intenzivní čas byl pro ně příležitostí ke stmelení komunity, k zapojování mladých lidí do nových zodpovědností a k propojení studentů z Fusion s lidmi z místní mládeže a církve.

Po létě pokračuje v činnosti všech 9 Fusion sborů. A co víc, Fusion Frýdlant n.O., který po Covidu pro nedostatek studentů ukončil činnost, se chystá na restart. V rámci příprav proběhlo koncem prázdnin školení pracovníků nového Fusion týmu, který se nyní připravuje na oslovování škol za účelem náboru nových studentů.

25.11. pořádáme Improve, společné setkání core týmů všech pravidelných outreach programů KAM – Fusion, EDGE, Quest. Na programu bude sdílení, inspirace a trénink. V listopadu také dojde k oficiální předávce vedení Fusion na národní úrovni z Milana Sztruce na Dana Blažka. Milan Szturc byl v roli manažera Fusion od 2010 a v současnosti má zastřešující odpovědnost za všechny pravidelné outreach programy KAM. Za jeho věrnou a nadšenou službu ve Fusion mu velmi děkujeme!

Vlevo Dan Blažek, nastupující vedoucí Fusion, vpravo Milan Szturc, stávající vedoucí Fusion

QUEST

Na start zážitkového Quest klubu v Praze se připravuje CB 13. V září absolvují v rámci přípravy 2 sobotní školení. Quest klub ve Strakonicích bude nabídnutý jako hlavní návazná aktivita pro studenty po podzimním EXIT Tour programu na tamějších školách. Je to naše první zkušenost spolupráce mezi Quest a EXIT, na kterou se těšíme. Nadále probíhají další ochutnávky programu Quest na akcích místních mládeží či sjezdech.

„Neuvěřitelně silný zážitek, který nemá smysl popisovat slovy. Jděte si to zahrát, stojí to za to!”

„Moc děkuji za inspirativních pár dnů se spoustou napětí i zajímavých rozhovorů.”

(ilustrační foto od Michal Kára: https://www.michalkara.com/)

EDGE Sports

V červnu jsme s EDGE Ultimate frisbee pořádali  dvoudenní turnaj na Vsetíně. Velký vliv na úspěch akce mělo její úzké propojení s místním sborem Maják, včetně zapůjčení hřiště. Zúčastnilo se okolo 100 lidí, od nichž jsme obdrželi mnoho pozitivních ohlasů. 

„Večer byl super: jak talkshow, tak spikeball, večeře, ale především rozhovory a atmosféra.”

„Přátelská atmosféra mezi týmy a možnost prohlubovat vztahy v rámci večerního programu.”

Všem 8 EDGE klubům přejeme dobrý start v novém školním roce. Na podzim se budeme snažit poskytovat lokálním týmům EDGE pomoc při náboru nových studentů a další formy individuální podpory. Čekají nás 2 společné akce – v říjnu dvoudenní turnaj v Havířově a v listopadu účast na školení Improve.

EXIT

Ve spolupráci s místními církvemi a pracovníky s mládeží plánujeme během podzimu uskutečnit 2 EXIT Tour, a to ve Strakonicích a Hranicích. Na každém místě jsou domluveny minimálně 3 školy a podle odhadu bude možné oslovit 1000 studentů v každém městě. Krom preventivních programů na školách a odpoledních follow up aktivit obohatí program také hostující kapela Faith Child z Anglie. 

EXIT Tour je koncipován tak, aby otevíral lokálním mládežím dveře do škol a dával jim prostor navazovat kontakty se studenty. Ideální je, když se podaří v kontaktech pokračovat nějakou následnou pravidelnou aktivitou, na kterou je možné studenty pozvat. Například ve Strakonicích bude EXIT Tour využit k pozvání mladých lidí do zážitkového Quest klubu. V Hranicích bude napomáhat ke startu Motion klubu, což je minimálně tříměsíční setkávání studentů a mládežníků z místní církve za účelem spolupráce na nějakém projektu přinášejícím změnu do společnosti (charitativním, sociálním, eko…).  Věříme, že společně strávený čas na nějakém projektu může významně pomoci v budování vztahů se studenty. Více info o MOTION klubech najdete ZDE.

 

Na jaře plánujeme navštívit 3 města. Pokud byste měli zájem uspořádat EXIT Tour ve vašem městě, obracejte se na Danielu Dickson (ddickson@kam.cz). Jako bonus v rámci příprav na EXIT Tour vám nabídneme tréninky na míru pro vaši mládež.

Pokud máte srdce pro studenty a rádi byste se připojili ke službě KAM na školách, mohlo by vás zajímat, že HLEDÁME:

VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH A MLÁDEŽÍ

Frontline

Koncem léta proběhl v krásném prostředí Vysočiny 2. ročník Frontline, inspirativní pobyt pro vedoucí mládeží pořádaný Unií odborů. Letos se na realizaci podílely odbory mládeží z denominací AC, BJB, CB, SCEAV a KAM. Mezi účastníky se objevili i zástupci KS a KřSborů. Oproti minulému ročnímu byla kapacita akce omezena na 60 pracovníků s mládeží, což napomohlo k vytvoření rodinné atmosféry a prostoru pro networking a navázání osobnějších rozhovorů.

Letošním tématem Učednictví ve 21. století nás provedl Dave Patty jako hlavní řečník a zajímavé podněty přinesl také host Pavel Kratochvíl, ředitel Elim Letovice o.p.s. V návaznosti na to měli účastníci možnost společně přemýšlet, jak uvádět učednictví do praxe a jak investovat do lidí kolem sebe. Frontline vytvářel prostor vést diskuse ve skupinách podle denominací, ale také napříč nimi. Právě mezidenominační rozměr byl velkou přidanou hodnotou této akce. Každý večer probíhal v režii jiného odboru, který do něj přinesl něco jedinečného. Prožili jsme vzájemné obohacení, jednotu v rozmanitosti a společné povzbuzení. 

„Frontline je pro mě akce, která dokáže propojit a nadchnout lidi z různých denominací, kteří mají jeden cíl – sloužit mladým lidem, milovat je a přivádět je ke Kristu. Frontline je vždy pro naše vedoucí povzbuzením do zápasu, který není jednoduchý, ale na který vlastně nejsme sami. Bůh je ten, kdo nás dvojnásobně povolal – ze smrti do života a do služby. Je to Jeho velký plán, ve kterém si nás chce použít. Kéž mladí vedoucí jdou jasně za tím povoláním, které jim Bůh svěřil, mají to neustále před očima a plně se spoléhají na vedení i moc Božího Ducha.” 

Honza Brtníček, účastník akce a vedoucí OM SCEAV.

Fall Conference

25.-29.9. se v Malenovicích koná mezinárodní konference pořádaná naší mateřskou organizací Josiah Venture. Téma Mentální a duševní zdraví má za cíl vybavit pracovníky s mládeží k tomu být pomocí mladým lidem, kteří prožívají psychické problémy. Máme radost, že na konferenci přijali pozvání i zástupci za jednotlivé odbory mládeží v ČR.

(ilustrační foto)

Worship.ko

Významnou událostí pro náš Worship.ko tým bylo vedení chval na hlavní stage festivalu UNITED ve Vsetíně. Obzvlášť mimořádné bylo, že se k němu podařilo přizvat několik mladých nadějných hudebníků. Ti se zapojili nejen do samotné hudební produkce, ale byli s námi u všech souvisejících příprav, včetně výběru písní a tvorby jednotlivých bloků chval v návaznosti na témata programů apod. Rádi jsme viděli, že si z této zkušenosti odnášejí nejen povzbuzení pokračovat ve službě chval ve svých sborech, ale také odhodlání začít do této oblasti více investovat.

„Děkuji ještě jednou moc za příležitost zapojit se s Worship.ko do přípravy chval na UNITED. Bůh mě tímto spoustu naučil a ukázal. A moc jsem si to s vámi užil. V životě jsem se necítil víc mezi svými lidmi jako teď ty tři dny. Děkuji Worship.ko za možnost zažít si něco neskutečného.” Marek

Během léta se Worship.ko tým zúčastnil také pobytu pro vedoucí mládeží Frontline, a to v roli technické podpory. 

Těšíme se, že v září odstartujeme Worship.ko studium s KS Ostrava. Ve spolupráci s Jiřím Ungerem uskutečníme v Praze, Táboře a v networku sborů Maják 3 seminářové dny s chicagským sborem Christ Community Church zaměřené na rozvoj chval. V říjnu spolu se 4 sbory (Náchod, Bystré, Dobruška a Sezimovo Ústí) vyzkoušíme novinku pod názvem  „2×2”, čili dvakrát dvoudenní trénink kombinující vybraná témata ze studia Worship.ko a praktické semináře.

OSOBNÍ PROVÁZENÍ VEDOUCÍCH MLÁDEŽÍ

Coaching Cohort 

Nedílnou součástí služby KAM je osobní provázení vedoucích mládeží. K rozvíjení mladých pracovníků mj. využíváme koučink. Tuto formu současně učíme mladé vedoucí používat, aby ji mohli uplatnit v rámci svých týmů a mládeží.

Například v Ústeckém kraji jsme nabídli koučinkovou skupinku “Coaching Cohort”. Pět vedoucích ze tří sborů se jednou měsíčně scházelo, aby se dozvěděli více o tom jak koučovat. Na každém setkání se vedoucí seznámili s modelem koučování a poté si zkoušeli dovednosti v praxi ve skupinách po třech jako kouč, klient a pozorovatel. Jsme moc rádi za zpětnou vazbu, kterou jsme od účastníků dostali na konci roku, a těšíme se, že budeme dál s koučovacími skupinami pokračovat.

 „Nejužitečnější pro mě byly tréninky jednotlivých technik, bylo super si to vyzkoušet a společně zhodnotit a zároveň poznávat víc do hloubky i ostatní členy skupinky.”

„Změnil se nám hodně tým vedení mládeže, máme nové vedoucí, u kterých by bylo možné některé přístupy použít, aby si mohli být ve službě jistější. Taky mi skupinka pomohla se opravdu do hloubky věnovat jedné holčině z mládeže, což má dobré ovoce.”

 

PODPORA KŘESŤANSKÝCH UČITELŮ A LEKTORŮ

Během léta se sjelo necelých 30 učitelů z celé ČR na dvě akce do Konferenčního centra v Malenovicích, kde mohli společně zažít obnovu svého povolání. První akcí byl třídenní Restart (17. – 19. 8.), který přinášel příležitost zamyslet se nad aspekty svého života s Ježíšem, přemýšlet o praktických krocích, jak se posunout vpřed. Druhou akcí byla šestidenní Letní škola charakteru (19. – 24. 8.), která se věnovala tomu, jak budovat charakter u žáků.

Okolo 50 lektorů odstartovalo 5.  6. 9. další školní rok již tradiční Lektorskou konferencí v Konferenčním centru Immanuel. Tato akce je vždy příležitostí nejen k milému setkání, ale i k profesnímu a duchovnímu načerpání. Mezi hlavními řečníky se objevili Rachel Bícová s tématem duševní odolnosti, Dalimil Staněk s workshopem Sebepoškozování a také Dave Patty, který měl pro lektory závěrečné vyslání a požehnání.

Skrze video níže si můžete připomenout jeden z klíčových projektů uplynulého školního roku, Komenský – Příběhy lidskosti, ve kterém plánujeme pokračovat i v tomto roce. Nově se stal patronem projektu i psycholog Dalimil Staněk. Podívejte se, co pozitivního přineslo jedno “mínus” do jeho života: Příběh psychologa Dalimila Staňka.

V roce 2023 je ještě před námi:

ŽLUTOMODRÝ FOND NA PODPORU MLADÝCH UKRAJINCŮ

I letos jsme mohli díky štědrosti dárců finančně pomoci se zapojením mladých ukrajinských uprchlíků do místních komunit a podpořit jejich účast na letních aktivitách pořádaných českými církvemi, jako byl například tento kemp. 

Z fondu bylo během léta  2023 celkově podpořeno:

  • 20 církví/organizací z celé ČR,
  • 31 akcí,
  • 709 mladých Ukrajinců,
  • vyčerpalo se cca 2, 1 mil. Kč na přímou podporu mladých Ukrajinců.

Finanční podpora Žlutomodrého fondu letos také umožnila výjezd 18 českých dobrovolníků na Ukrajinu, kde vypomáhali na táborech a kempech pořádaných tamějšími církvemi. I přes překážky, kterým museli čelit v podobě jazykové bariéry, zdravotních problémů, celních nesnází a možného ohrožení válečným konfliktem, byl čas strávený na Ukrajině přínosem a požehnáním nejen pro účastníky campů, ale i pro  organizátory a dobrovolníky. Byly navázány nové kontakty a mnozí dobrovolníci projevili zájem zapojit se i příští rok.

 

KONFERENČNÍ CENTRUM MALENOVICE

Velká sezóna v Konferenčním centru začala již v květnu. Do konce prázdnin jsme hostili 11 sborů/církví, 6 mládežnických kempů, 11 vzdělávacích akcí a 9 škol. Z velké části šlo o několika denní či týdenní pobyty. Jsme vděční, že můžeme poskytnout zázemí právě pro takový typ akcí, vytvářet bezpečné prostředí mladým lidem a církvím, aby u nás načerpali nebo si odpočinuli. Abychom to vše v létě zvládli, nabízíme vždy letní brigády a letos jsme se starali postupně o 20 mladých lidí coby brigádníků, což je samo o sobě výzva. Věříme ale, že i toto je naší službou, vychovávat mladé lidi k odpovědnosti a pracovitosti.

A na čem si u nás na baru hosté letos nejvíce pochutnávali? – Připravili jsme přes 2.300 různých druhů kávy, kde favoritem bylo cappuccino, a hosté se zchladili 3.600 prodanými nanuky!

Děkujeme všem církvím, neziskovkám i jednotlivcům za dlouhodobou přízeň. Jsme rádi, že zde pro vás můžeme být.