ENG

Looking Back On The Year 2023

Looking back on 2023 in KAM We invite you to look back at our ministry over the past year. In 2023, in different forms and intensities, we cooperated with half of the youth, which we currently have on record in the evangelical churches within the Czech Republic. We consider synergy with denominations to be a key element of our ministry to young people, which we have developed over the past

Číst více »

Ohlédnutí za rokem 2023

Ohlédnutí za rokem 2023 Zveme vás k ohlédnutí za naší službou v uplynulém roce. V roce 2023 jsme spolupracovali s polovinou mládeží, které aktuálně evidujeme v rámci evangelikálních církví v České republice, a to různými formami a v různé intenzitě. Za klíčový prvek naší služby mladým pokládáme součinnost s denominacemi, kterou jsme v uplynulém roce rozvíjeli jak na bilaterální úrovni, tak i skrze společné projekty. Činnost KAM se zaměřovala primárně

Číst více »
ENG

Looking Back On The Year 2022

Looking back on 2022 We invite you to take a look back at our ministry this past year as we celebrated the 25th birthday of Josiah Venture Czech, known within the country as KAM (Christian Youth Academy). In 2022, we worked with 123 of the 206 youth currently registered within the Evangelical Churches in the Czech Republic, in various forms and with varying intensity. KAM’s work has focused primarily on supporting

Číst více »

Ohlédnutí za rokem 2022

Ohlédnutí za rokem 2022 Zveme vás k ohlédnutí za naší službou v uplynulém roce, ve kterém jsme oslavili 25. narozeniny KAM (Křesťanské akademie mladých). V roce 2022 jsme spolupracovali se 123 z 206 mládeží, které aktuálně evidujeme v rámci evangelikálních církví v České republice, a to různými formami a v různé intenzitě. Činnost KAM se zaměřovala primárně na podporu mladých vedoucích a mládeží skrze osobní doprovázení, programy a různé formy

Číst více »
ENG

Looking Back On The Year 2021

Looking Back On The Year 2021 As in the previous year, the year 2021 was significantly affected by the Covid pandemic. The long-term lockdown meant a great deal of pressure for leaders and youth teams and often a loss of motivation and perspective. Therefore, the support of youth groups and help with their restart in these Covid times has become a primary focus for the majority of KAM’s activities. This

Číst více »

Ohlédnutí za rokem 2021

Ohlédnutí za rokem 2021 Rok 2021 byl stejně jako předchozí značně ovlivněn pandemií Covid. Dlouhodobý lockdown znamenal pro vedoucí a týmy mládeží velký nápor a často ztrátu motivace a výhledu. Proto se podpora mládeží v Covid době a pomoc s jejich restartem stala spojujícím článkem většiny aktivit KAM v uplynulém roce. Toto téma se odráželo jak v osobním provázení, které jsme poskytovali vedoucím mládeží, tak v nabízených trénincích. Současně se

Číst více »