ENG

Looking Back On The Year 2021

Looking Back On The Year 2021 As in the previous year, the year 2021 was significantly affected by the Covid pandemic. The long-term lockdown meant a great deal of pressure for leaders and youth teams and often a loss of motivation and perspective. Therefore, the support of youth groups and help with their restart in these Covid times has become a primary focus for the majority of KAM’s activities. This

Číst více »

Ohlédnutí za rokem 2021

Ohlédnutí za rokem 2021 Rok 2021 byl stejně jako předchozí značně ovlivněn pandemií Covid. Dlouhodobý lockdown znamenal pro vedoucí a týmy mládeží velký nápor a často ztrátu motivace a výhledu. Proto se podpora mládeží v Covid době a pomoc s jejich restartem stala spojujícím článkem většiny aktivit KAM v uplynulém roce. Toto téma se odráželo jak v osobním provázení, které jsme poskytovali vedoucím mládeží, tak v nabízených trénincích. Současně se

Číst více »