Zprávy z KAM – jaro 24

Zprávy z KAM | jaro 24 Milí přátelé, je mojí výsadou poprvé vás pozdravit jako nový ředitel KAM. Chci moc poděkovat odcházejícímu řediteli Dušanovi Drabinovi, se kterým jsme mohli zažít spoustu skvělých a budujících chvil a skrze kterého Bůh často mluvil do mého života. Přál bych si, abychom já i nový leadership tým (foto výše) mohli navázat v mnohém dobrém na předchozí období i abychom měli odvahu a moudrost ke

Číst více »

Zprávy z KAM – podzim 23

Zprávy z KAM | podzim 23 SLOVO ŘEDITELE: Milí přátelé, zdravím vás po létě, které bývá pro pracovníky s mládeží velmi intenzivním časem. V tomto newsletteru vám přinášíme něco z toho, co jsme v prázdninovém období mohli ve službě mladým zažít jako pracovníci Křesťanské akademie mladých (KAM). Jsme rádi, že jsme mohli na řadě aktivit spolupracovat s mnohými z vás. Školní rok, který máme před námi, bude pro KAM v

Číst více »

Zprávy z KAM – jaro 23

Zprávy z KAM | jaro 23 “Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.” 1. Petrova 1,3 Milí přátelé, posíláme Vám jarní pozdravy z KAM. Jaro je časem nových začátků a zrození. Pro nás je i časem nových příležitostí napomáhat spolu s Vámi ke zrodu nových věcí v našich mládežích a k šíření

Číst více »

Zprávy z KAM – podzim 22

Zprávy z KAM | podzim 22 SLOVO ŘEDITELE: Milí přátelé, zdravíme vás na začátku dalšího školního roku z KAM! Doufám, že jste v létě mohli načerpat novou sílu. Mnozí jste se podíleli na různých prázdninových akcích pro mládež a věřím, že se vracíte obohaceni o nové zkušenosti a povzbuzení.  Letní kempy KAM letos provázelo téma All Good, tedy Vše dobré. V době, která je plná nejistot a strachu, jsme mohli

Číst více »

Zprávy z KAM – jaro 22

Zprávy z KAM | jaro 22 Ať v této turbulentní době “pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíší” (Fil 4,7). Milí přátelé, uplynulé měsíce byly nevyhnutelně poznamenány válečným konfliktem na Ukrajině, který ovlivnil i naši službu. Vzhledem k tomu, že KAM má na Ukrajině partnerskou organizaci, jsme vnímali jako velmi organické zapojit se v této době do humanitární pomoci Ukrajincům. Souběžně pokračovala činnost hlavních

Číst více »

Zprávy z KAM – podzim 21

Zprávy z KAM | podzim 21 ” Jako KAM chceme i nadále pomáhat místním církvím a denominačním odborům mládeží v tom, aby mládeže vnitřně i navenek rostly a aby vedoucí mládeží vnímali, že na svou náročnou službu nejsou sami. “ Milí přátelé, během léta jsme s odbory mládeží AC, CB a SCEAV zrealizovali anketu mezi vedoucími mládeží s názvem Jak se daří českým mládežím. Následně jsme měli možnost společně přemýšlet nad

Číst více »
M94A2666

Zprávy z KAM – léto 21

Zprávy z KAM | léto 21 “Rád bych povzbudil všechny vás, kteří pracujete s mládeží, abyste vzali tuto dobu jako příležitost nevracet se nutně do zajetých kolejí. Máte možnost nejen obnovit aktivity, které se děly před covidem, máte možnost stát se tvůrci nového normálu!” Milí přátelé, ačkoli začíná léto, musíme konstatovat, že se kvůli doznívající pandemii stále pohybujeme tak trochu v mlze. Procházíme zvláštním časem, ve kterém se věci pomalu

Číst více »