Zprávy z KAM – jaro 22

Zprávy z KAM | jaro 22 Ať v této turbulentní době “pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíší” (Fil 4,7). Milí přátelé, uplynulé měsíce byly nevyhnutelně poznamenány válečným konfliktem na Ukrajině, který ovlivnil i naši službu. Vzhledem k tomu, že KAM má na Ukrajině partnerskou organizaci, jsme vnímali jako velmi organické zapojit se v této době do humanitární pomoci Ukrajincům. Souběžně pokračovala činnost hlavních

Číst více »

01. NEDOPEČENÍ VEDOUCÍ

01. NEDOPEČENÍ VEDOUCÍ Přátelé tento týden spouštíme nový video/audio podcast “Nedopečeno” pro vedoucí, kteří pracují s mládeží! Jedná se o rozhovory s hosty – mladými vedoucími nebo lidmi, kteří mají co říct. Jsou to zhruba hodinové konverzace o životě, službě a čemkoli kam se dostaneme 🙂 Chtěli jsme ať jsou rozhovory co nejvíce autentické a přirozené, proto se nestříhají. Nové epizody budou vycházet co 14 dní – video je na Youtube a audio

Číst více »

Pozvěte Komenského na Noc kostelů

Pozvěte Komenského na Noc kostelů Komenský si prošel obdobím morové nákazy, zažil 30 letou válku, mnoho let byl uprchlíkem. Rozumí našemu strachu a obavám z epidemie i válce na Ukrajině. Ukažme během Noci kostelů skrze život Komenského na Krista – jedinou naději pro tento svět. Často hledáme způsoby, jak pozvat své nevěřící přátele do církve a sdělit jim srozumitelnou formou evangelium. Zkusme na Noc kostelů využít letošní 430. výročí narození Učitele

Číst více »
ENG

Looking Back On The Year 2021

Looking Back On The Year 2021 As in the previous year, the year 2021 was significantly affected by the Covid pandemic. The long-term lockdown meant a great deal of pressure for leaders and youth teams and often a loss of motivation and perspective. Therefore, the support of youth groups and help with their restart in these Covid times has become a primary focus for the majority of KAM’s activities. This

Číst více »

Ohlédnutí za rokem 2021

Ohlédnutí za rokem 2021 Rok 2021 byl stejně jako předchozí značně ovlivněn pandemií Covid. Dlouhodobý lockdown znamenal pro vedoucí a týmy mládeží velký nápor a často ztrátu motivace a výhledu. Proto se podpora mládeží v Covid době a pomoc s jejich restartem stala spojujícím článkem většiny aktivit KAM v uplynulém roce. Toto téma se odráželo jak v osobním provázení, které jsme poskytovali vedoucím mládeží, tak v nabízených trénincích. Současně se

Číst více »

Zprávy z KAM – podzim 21

Zprávy z KAM | podzim 21 ” Jako KAM chceme i nadále pomáhat místním církvím a denominačním odborům mládeží v tom, aby mládeže vnitřně i navenek rostly a aby vedoucí mládeží vnímali, že na svou náročnou službu nejsou sami. “ Milí přátelé, během léta jsme s odbory mládeží AC, CB a SCEAV zrealizovali anketu mezi vedoucími mládeží s názvem Jak se daří českým mládežím. Následně jsme měli možnost společně přemýšlet nad

Číst více »
M94A2666

Zprávy z KAM – léto 21

Zprávy z KAM | léto 21 “Rád bych povzbudil všechny vás, kteří pracujete s mládeží, abyste vzali tuto dobu jako příležitost nevracet se nutně do zajetých kolejí. Máte možnost nejen obnovit aktivity, které se děly před covidem, máte možnost stát se tvůrci nového normálu!” Milí přátelé, ačkoli začíná léto, musíme konstatovat, že se kvůli doznívající pandemii stále pohybujeme tak trochu v mlze. Procházíme zvláštním časem, ve kterém se věci pomalu

Číst více »